دکتر منیژه هادی نژاد

دکتر منیژه هادی نژاد

دکتر منیژه هادی نژاد

Dr. Manijeh hadinejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد شدت تاثیرگذاری سیاست های پولی بر شاخص قیمت سهام در ایران (مطالعه موردی صنایع پتروشیمی فعال در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 40
2 بررسی اثرات قیمت نفت، طلا و ارز بر ادوار تجاری کشور در رژیمهای رکود و رونق با بکارگیری مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
3 بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین ها Investigating the Factors Affecting the Exchange Rate in Iran from the Perspective of Keynesians (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 54
4 بررسی کارآیی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت تورم در شرایط ناترازی نظام بانکی و تحلیل ناترازی مبتنی بر الزامات بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 12، شماره: 0
5 بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص های بانکداری الکترونیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((DEA (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 23
6 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 9
7 تاثیر بی ثباتی نرخ ارز و ورود سهام داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 12، شماره: 39
8 تاثیر تابع سرمایه گذاری با توجه به هزینه های تعدیل در بخش صنعت بر بازده سهام (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
9 تاثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص بازار سهام تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 33
10 تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
11 تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه اسلامی و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 59
12 تاثیر شاخص های مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی با استفاده از مدل غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 65
13 تاثیر ورود سهامداران حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز بر نرخ بازده دارایی در صنایع مواد و محصولات دارویی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 1، شماره: 3
14 تاثیر هزینه های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 18، شماره: 66
15 سازوکار اثرگذاری تکانه های وارده از سوی قیمت نفت، قیمت ارز و سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های تعدیل بر شاخص قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 59
16 قیمت گذاری هدانیک در بازار خودرو سواری در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 4، شماره: 12
17 نگرشی بر ارتباط میان بار مالیاتی و اثرگذاری آن بر اقتصاد پنهان در ایران ) رهیافتی از الگوی (ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر استخراج منابع نفتی غیر متعارف بر قیمت نفت در آمریکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی