دکتر غلامرضا رضائی زاده

دکتر غلامرضا رضائی زاده دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر غلامرضا رضائی زاده

Dr. Gholamreza Rezaeizadeh

دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.