دکتر رضا روحانی

دکتر رضا روحانی استادیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر رضا روحانی

Dr. Reza Roohani

استادیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.