دکتر مجید روحی دهکردی

دکتر مجید روحی دهکردی استادیار علوم قرآن و حدیث  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید روحی دهکردی

Dr. Majid Roohi dehkordi

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ویژگی های روح (موضوع آیه «و یسالونک عن الروح» ) از دیدگاه قرآن و روایات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 بایسته های مدیریت اسلامی در پرتو گزاره های دینی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
3 معرفی و روش شناسی کتاب الفوائد المجموعه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 معرفی و شرح حال جمیل بن دراج (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
5 معناشناسی واژه نفس و کاربردهای مختلف آن (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
6 هویت حقیقی انسان از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی