دکتر محمدرضا ریسمانچیان

دکتر محمدرضا ریسمانچیان دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدرضا ریسمانچیان

Dr. Mohammadreza Rismanchian

دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.