دکتر عباس علی پور

دکتر عباس علی پور عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر عباس علی پور

Dr. Abass Alipour

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ژیوپلیتیکی تقسیمات کشوری ایران از منظر آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
2 آمایش ژئومورفولوژیکی جنوب استان خراسان رضوی جهت توسعه مناطق مسکونی بر اساس تلفیق مدل فازی و ANP (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
3 ارائه الگوی چارچوب ساختار فضایی با تاکید بر ثبات و استقرار پایدار جمعیت (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 36
4 ارزیابی حساسیت اراضی منطقه جازموریان به بیابان زایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 4
5 اصول و چارچو بهای طراحی شهرک های مرزی با رویکرد آمایش دفاعی امنیتی و پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 5
6 ایران و عراق نوین از منظر استراتژی ژئوپلیتیک (فرصت ها و چالش ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی آگاهی ، نگرش و رفتار استفاده از مایکروفر در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 2
8 بررسی و تحلیل تهدیدهای سیاسی، امنیتی و دفاعی در استان البرز با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
9 بررسی وضعیت اقلیم دفاعی کشور در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی Ahp (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
10 پهنه بندی آمایشی جهت توسعه سکونتگاههای جدید براساس مدل فازی (مطالعه موردی: شمال شرق استان یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
11 تبیین ژئوپلیتیکی عوامل تنش و منازعه در بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 3، شماره: 1
12 تجزیه و تحلیل کیفیت و اثرات محیط زیستی فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 4
13 تحلیل عدالت فضایی در سکونت گاه های کویری با تاکید بر خدمات عمومی شهری (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 26
14 تحلیل عوامل کلیدی موثر بر آمایش سیاسی، دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 6، شماره: 1
15 تحلیل فضایی ظرفیت توریسم نواحی کویر و بیابان و نقش آن در پایداری اجتماعی مورد: استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
16 تحلیل ملاحظات امنیتی آمایش سرزمین در مناطق مرزی و نقش آن در توسعهیافتگی (موردمطالعه: استان مرزی ایلام) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 3
17 تحلیلی بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ساماندهی محدوده فضایی جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 4، شماره: 15
18 توسعه مدل های محاسبات نرم در برآورد کیفیت جریان رودخانه با استفاده از ترکیب ورودی های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
19 دموکراسی و جهانی شدن در اندیشه یورگن هابرماس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش تفسیر سیاسی دوره: 2، شماره: 3
20 رابطه بین هویت مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
21 سیاست های راهبردی عربستان در دریای سرخ و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 53
22 شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر انتخاب مناطق عملیاتی به عنوان یک مقصد سفر (مطالعه موردی: مناطق عملیاتی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 5
23 شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
24 علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 4
25 عوامل و ریشه های بحران قومی در ایران پس از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی: کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 2
26 قدرت منطقهای ایران و تاثیرآن بر همسو شدن سیاست خارجی روسیه (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
27 مدل سازی و پیش بینی تغییرات بارش و دما با استفاده از مدل های GCM تحت سناریوهای واداشت تابشی در مناطق کویری. بیابانی و سواحل مکران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 15
28 مدیریت منازعه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 9
29 مقاله پژوهشی: ارائه راهبردهای آمایش منطقه ای سواحل مکران ج.ا.ایران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 3
30 مقاله پژوهشی: راهبردهای پیشگیری و مقابله با اسلام هراسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
31 ملاحظات امنیتی- دفاعی در آمایش سواحل مکران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 5
32 واکاوی نقش هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات ضد تروریستی (با تاکید بر کشور یمن) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 18
33 همبستگی تهدیدهای امنیتی-دفاعی با سطوح توسعه در استان کردستان با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز بحران آب کیفی و کمی در حوضه کویر لوت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل IMDPA (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
2 ارزیابی کیفیت آب دشت نیشابور جهت مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
3 بحران ژیوپلیتیکی افراط گرایی در پاکستان و پیامدهای آن برای جهان اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
4 بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید برمعیار اقلیم مطالعه موردی: استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 بررسی ملاحظات سیاسی امنیتی دفاعی آمایش سرزمین در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
6 پایش تغیرات محیطی و ژیومورفولوژیکی پلایای حاج علی قلی در بازه زمانی 1987-2015 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 پهنه بندی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از روش های آماری چند متغیره در دوره گرم سال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
8 پهنه بندی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در دوره سرد سال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
9 تحلیل روند و پهنه بندی پارامترهای کیفی منابع آب سطحی دشت نیشابور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
10 تحلیل ملاحظات فضایی و امنیتی آمایشسرزمین در مناطق مرزی کشور نقش آن در توسعه یافتگی (مور مطالعه: استان ایلام) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران