دکتر محمدرضا واعظی جزه

دکتر محمدرضا واعظی جزه Associate Professor of Materials Engineering, Institute of Materials and Energy, Meshkin Dasht, Iran

دکتر محمدرضا واعظی جزه

Dr. MohammadReza Vaezi Jaze

Associate Professor of Materials Engineering, Institute of Materials and Energy, Meshkin Dasht, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.