دکتر مسعود گودرزی

دکتر مسعود گودرزی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر مسعود گودرزی

Dr. Massoud Goodarzi

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of climate change using SDSM downscaling Model (A case study: West of Iran) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت مغان با سناریوهای RCPs (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
3 ارزیابی پروژه‌های اجرا شده آبخیزداری از دیدگاه روستاییان در حوضه رزین استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی کاربرد روش زمان سطح و هیدروگراف واحد لحظهای کلارک در برآورد دبی سیلاب بازفت کارون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 41
5 ارزیابی کیفی شاخص های طرح های مدیریت توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان فیروزکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
6 ارزیابی مولفه های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 45
7 الگوی توزیع زمانی بارش در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 3
8 Investigation of Antibacterial Activity of Silymarin-loaded Nanoliposomes against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 93
9 Simulation of low flow using SWAT under climate change status (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 4، شماره: 2
10 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی در حوضه آبخیز بازفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
11 بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی تغییرات اقلیمی حوضه دز با استفاده از ریزمقیاس نمایی دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 53
13 بررسی خشکسالی های دهه ۲۰۳۰-۲۰۱۱ تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی خصوصیات مورفوکلیماتیک خندق ها به منظور طبقه بندی مناطق خندقی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 1
15 بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و نرمافزار Lingo در دشت دهگلان استان کردستان، ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 3
16 پارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس کلروفیل نهال های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 8
17 پهنه بندی مناطق مستعد وقوع بیماری فوزاریوم خوشه گندم با استفاده از مدل فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 5، شماره: 2
18 پیش بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل های گردش عمومی جو و مقیاس کاهی مدل های SDSM و LARS-WG تحت سناریوهای واداشت تابشی در حوضه آبریز دز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 55
19 پیش نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن ۲۱ با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 40
20 پیش‎بینی تغییرات دما و بارش در دهه ۲۰۵۰ در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
21 تهیه و بررسی منحنی های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 37
22 چشم اندازآینده تغییرات دما و بارش در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 47
23 کاربرد مدلLARS-WG در پیش بینی پارامترهای هواشناسی حوضه قره سو استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
24 کاربرد نرم افزار MIKE21 در روندیابی جریان رودخانه جزر و مدی زهره (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 60
25 گزارش فنی: پیش‌بینی تغییرات پارامتر‌های اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوزه آبخیز بلغور سد کارده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
26 نقش پلیس اینترپل در ناامن سازی جهان برای مجرمین (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت انتظامی دریایی دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات بارش در ایران با استفاده ازمون های آماری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
2 اثر تغییر اقلیم بر پارامتر های اقلیمی مطالعه موردی: حوزه آبخیز سزار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
3 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش دوره 2011_2030 با استفاده از مدل LARS_WG (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری،استان اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزیابی اثربخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری همراه با بادامکاری های دیم در خط رویشی زاگرس در ترسیب کربن اتمسفری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
5 ارزیابی تغییر اقلیم حوضه آبخیز قره سو با استفاده از داده های سناریو A1B مدل HADCM3 دردوره ی 2099-2080 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
6 انتخاب و واسنجی بهترین روش ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی در تعیین سیلابهای حوزه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
7 Mapping of Natural Hazards for Agricultural Development in Mond  Region Using RS and GIS (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
8 Mapping of salinity hazards in mond region using RS and GIS (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
9 Sustainable Water Resources Management in Arid and Semi-arid Regions of the World: A Case Study in Iran (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
10 برآورد فرسایش و رسوبگذاری در سرشاخه های اصلی زاینده بود با استفاده از مدل کامپیوتری HEC-6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
11 برآورد میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 برآورد میزان تبخیر و تعرق در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از روش هارگریوز سامانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
13 بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 بررسی اثرات متقابل شهرنشینی و تغییر اقلیم روی یکدیگر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
15 بررسی الگوی توزیع زمانی بارش در شمالشرق کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
16 بررسی پتانسیل اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی های آینده با استفاده از مدلHADCM3 (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری،استان اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 بررسی تاثیرات تغییراقلیم بر رواناب سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
18 بررسی تغییر پارامترهای اقلیمی حوزه آبخیز طالقان با استفاده از ریز مقیاس نمایی مدل LARS – WG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
19 بررسی جنبه های اقتصادی زمین لغزش (مطالعه موردی: زمین لغزش جاده هراز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
20 بررسی رژیم رسوبگذاری رودخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
21 بررسی روشهای پایش و پهنهه بندی خشکسالی هیدرولوژیکی: مطالعه موردی استان سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 بررسی روشهای پیش بینی و کنترل زمان سیل و کاربرد آنها در کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
23 بررسی روند تغییرات دما ی بارش سالانه در نیم قرن اخیر در حوضه ابریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
24 بررسی عوامل موثر در لغزش زمین در حوزه آبخیز بانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
25 بررسی کارایی مدل هیدرولوژیک WetSpa در شبیهسازی رواناب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بازفت) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
26 بررسی کیفی سیلاب در حوزه های آبخیز شمال دریاچه ارومیه با مدلQuality (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
27 بررسی و ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تبخیر و تعرق در مناطق خشک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
28 بررسی و ارزیابی مدل لارس طبق سناریوی B 1 در شبیه سازی داده های هواشناسی حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
29 بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در سد زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
30 بررسی هیدروشیمی سیلاب آبخوان هرات استان یزد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
31 پایش توزیع زمانی - مکانی خشکسالی های فصلی در استان ایلام (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 پتانسیل یابی منابع تامین آب در عرصه های کشاورزی، صنعت، شرب و منابع طبیعی با رویکرد سازگاری با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
33 پیش بینی تغییرات بلندمدت بارش در شهرستان سقز با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
34 پیش بینی خشکسالی دوره 2011_2030 تحت تغییر اقلیم (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری،استان اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
35 پیش یابی تغییرات دما و بارش در ایستگاه سینوپتیک تهران با استفاده از 6 مدل GCM (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
36 تاثیر تغییر اقلیم بر روی منابع آب سطحی مطالعه موردی دشت هشتگرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
37 تاثیر تغییراقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی رواناب و ذوب برف در حوضه آبریز دز زاگرس ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
38 تاثیر تغییراقلیم بر شدت خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه آبریز دز زاگرس ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
39 تاثیر عملیات آبخیزداری پیتینگ 1 ، ریپرینگ 2 و کنتورفارو 3 در اصلاح اراضی و کاهش رسوب ( مطالعه موردی ایستگاه تحقیقاتی خواجه آذربایجان شرقی ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
40 تحلیل هیدروشیمی سیلاب جهت زراعت سیلابی (مطالعه موردی پخش سیلاب تسوج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
41 تحلیلی بر نقش مدیریت منابع آب در کاهش خسارات ناشی از خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
42 تخمین هیدروگراف سیلاب حوزه آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: حوزه بالیقلوچای اردبیل ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
43 تغییر اقلیم و اثرات آن بر خشکسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
44 تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر خشکسالی سرشاخه های زاینده رود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
45 چالش ها و راهکارهای شناخت اثرات تغییر اقلیم بر زراعت (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
46 چشم انداز تغییرات دماهای بیشینه در ایستگاه سینوپتیک سقز با استفاده از خروجی مدل های مختلف GCM تحت سناریوهایRCP (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 سدهای کوتاه خاکی جایگزینی مناسب سدهای بزرگ به منظور حفظ اکوسیستم حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
48 عناصر کلیدی در تعادل همیشه پایدار آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند