دکتر سعید شیرزادیان

دکتر سعید شیرزادیان Research Associate Prof., Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, IRAN

دکتر سعید شیرزادیان

Dr. Saeed Shirzadian

Research Associate Prof., Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, IRAN

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A study of threatened species of ferns in Gilan province (N Iran) providing a comparison of protective classification of conservation based on IUCN's factors (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 1
2 CHROMOSOME COUNTS IN SOME MOSSES OF IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 4، شماره: 2
3 CYTOTAXONOMIC STUDIES IN WEST HIMALAYAN BRYACEAE (MUSCI) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 2، شماره: 1
4 FOUR NEW RECORDS FOR THE MOSS FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 1، شماره: 1
5 Introducing the Iranian moss flora explorer (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 19، شماره: 1
6 Library of Department of Botany (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
7 List of collectors of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN” (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
8 List of determiners of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN” (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
9 Modelling bryophytes distribution pattern using environmental parameters of Iran in Geographical Information Systems (GIS): a case study of three genera Tortula, Grimmia and Bryum (Bryophyta) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 12، شماره: 2
10 NEW RECORDS FOR THE MOSS FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 5، شماره: 1
11 Solanum kieseritzkii and its comparison with S. dulcamara in Hyrcanian forests (North of Iran) based on morphological and molecular data (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 20، شماره: 2
12 The list of mosses of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae ("IRAN") (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 23، شماره: 1
13 بررسی اثر بازدارندگی عصاره اتانولی و آبیCinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv بر قارچ های بیماری زای گیاهی Fusarium solani و Bipolaris sorokiniana در محیط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی مقدماتی تاثیرات ضد قارچی عصاره بریوفیت ها (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 88
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Survey of Moss flora of Zagros Mountains in Khouzestan Province (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 Inhibitory effects of some mosses extracts on phytopathogenic fungi in vitro and in vivo (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره حلالهای آلی دوگونه ازهپاتیک و یک گونه ازخزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی