دکتر امیرحسین مدنی

دکتر امیرحسین مدنی دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات فارسی

دکتر امیرحسین مدنی

Dr. Amir Hossien Madani

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بسط عارفانه» و شیوه های دستیابی به آن در سلوک عرفانی (با تاکید بر شیوه های بسط ابوسعید ابوالخیر و روزبهان بقلی) (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 39
2 ابوعلی رودباری: عارف جوانمرد (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 35
3 ابوعلی فارمدی؛ عارف سخنور و حلقه مکمل تصوف عاشقانه و عالمانه خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 13، شماره: 1
4 اندیشه های عرفانی و ظرافت های بلاغی «فرغانی» با تکیه بر «مشارق الدراری» (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 23، شماره: 48
5 بابا افضل کاشانی؛ فیلسوف آگاهی و خرد و بیداری (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 1
6 بازتاب مضامین تعلیمی اخلاقی در آثار و اندیشه های نظام وفا (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 7، شماره: 1
7 بازتاب میراث عرفانی کهن، به ویژه مولانا، در اندیشه های امیرحسینی هروی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی استعاره فضایی و طرحواره های تصویری در غزل های حسین منزوی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 15، شماره: 3
9 بررسی چیستی هرمنوتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 12، شماره: 24
10 بررسی نمادها و کارکردهای کهن الگوی دایره با تاکید بر تفکر اسطوره ای و عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 53
11 پژوهشی در دیدگاه های عرفانی حکمی ملا حبیب الله شریف کاشانی با تاکید بر مشابهت اندیشه های وی با مولانا (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 6، شماره: 2
12 تاثیر فرهنگ و تمدن پیش از اسلام در نشر و گسترش «آیین جوانمردی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 20، شماره: 40
13 تاملی در پرسش متداول «خدای-تعالی- با تو چه کرد؟» در متون منثور عرفانی (شخصیت ها، دلایل و جزئیات رحمت و عذاب) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 15، شماره: 2
14 تبیین استعاره های مفهومی نهج البلاغه در حوزه خداشناسی (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 18، شماره: 35
15 تحلیل شخصیت و اندیشه های هجویری بر پایه سخنان خود او در کشف المحجوب (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 51
16 تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی و تطبیق آن با نظریه راندال (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 27
17 تطور استعاره عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 4
18 جام مدام کامو (گذری بر زندگی، احوال و اندیشه های عرفانی عبدالسلام کامویی) (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 11، شماره: 2
19 جهان ساکن روان و ارادههای متجدد حق در تمثیل «آب روان» مثنوی مولانا (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 10، شماره: 2
20 دیالوگ به مثابه زبان نمایش (بررسی کارکردهای هنری و خلاقانه دیالوگ در نمایش نامه های بهرام بیضایی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 14، شماره: 1
21 روزنه ای خرد بر احوال و جهان بینی عرفانی عبدالرزاق کاشانی در رسائل و مصنفات (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 12، شماره: 1
22 شباهتهای عرفانی آثار احمد جام با شش اثر عرفانی پیش از خود و رد نظریه امی بودن وی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 5، شماره: 4
23 شرح سخن بیشتر است از سخن (نگاهی به دقت علمی و نکته سنجی های استادانه محمدرضا شفیعی کدکنی در «تعلیقات» تذکره الاولیاء) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 10
24 کاربست ساختارهای استعاری مفهوم «عشق» در نهج البلاغه بر مبنای نظریه لیکاف و جانسون (دریافت مقاله) فصلنامه زبان کاوی کاربردی دوره: 6، شماره: 3
25 ملاعبدالرسول مدنی کاشانی و سیری در اندرزنامه مجمع النصایح او (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 8، شماره: 2
26 نگاهی به مفهوم عرفانی «فتوح» نزد صوفیه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احمد جام و هنر سخن آرایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی هنر و ادبیات عرفانی
2 اندیشه های عرفانی لاهیجی در مفاتیح الاعجاز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
3 بررسی تطبیقی سراجالسائرین و حدیقه الحقیقه با رویکرد جامعه شناسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 بررسی تقدس نمادهای شیر و مار در تذکرهالاولیا و هزار حکایت صوفیان(براساس نظریه کهن الگوی یونگ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
5 بررسی شخصیت و اندیشه های عرفانی بایزید بسطامی در تذکرهالاولیاء و دستور الجمهور (دریافت مقاله) هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
6 بررسی و تحلیل مضمون تنهایی در اشعار شمس لنگرودی (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
7 برهم کنش متن و تصویر در آثار طاهره ایبد بر اساس نظریه پری نودلمن (دریافت مقاله) هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
8 تحلیل مثنوی جام جم اوحدی برمبنای گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
9 شیخ احمد جام و مشایخ محبوب او (دریافت مقاله) همایش بین المللی هزاره شیخ جام
10 کم بهره گی داستانهای نوجوان دهه نود از باورهای عامیانه (مطالعه موردی آثار گلشیری ، شاه آبادی و خانیان) (دریافت مقاله) هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی