دکتر غفار رئیسی

دکتر غفار رئیسی دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر غفار رئیسی

Dr. Ghafar Raeisi

دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.