آقای دکتر آرمین محمودی

دکتر آرمین محمودی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

آقای دکتر آرمین محمودی

Dr. Armin Mahmoudi

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آرمین محمودی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس ، اضطراب و سازگاری زناشویی در معتادان تحت درمان کلینیک های درمانی شهر یاسوج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر استرس در معتادان تحت درمان کلینیکهای درمانی شهر یاسوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر ساز گاری زناشویی در معتادان تحت درمان کلینیکهای درمانی شهر یاسوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 اثربخشی خودهیپنوتیزم در پیشگیری از بازگشت افراد وابسته به مواد افیونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
6 بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر اضطراب در معتادان تحت درمان کلینیکهای درمانی شهر یاسوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی برمبنای تئوری انتخاب بر مولفه های مثلث عشق استرونبرگ و سازگاری در همسران معتادین شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 بررسی ارتباط بین خوشبینی و پذیرش اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
9 بررسی تاثیر تحصیلات بررفتارهای ادراک خود درکارکنان نیروی انتظامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
10 بررسی تفاوت ابعاد ویژگی های شخصیتی در افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 بررسی تفاوت بین ابعاد تصویر ذهنی از بدن با توجه به جنسیت آنان در افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 بررسی تفاوت بین ابعاد تصویر ذهنی از بدن در افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
13 بررسی تفاوت بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی و تصویر ذهنی از بدن در افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
14 بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد بخشودگی بین فردی کارمندان سازمان های دولتی شهر یاسوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
15 بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد ذهن آگاهی کارمندان سازمان های دولتی شهر یاسوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 بررسی رابطه خودکارآمدی با امید به زندگی و خلاقیت فردی در مبتلایان به ایدز شهرستان شیراز سال 1394 (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
17 بررسی رابطه هوش هیجانی و ذهن آگاهی با بخشودگی بین فردی کارمندان سازمان های شهر یاسوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
18 بررسی نقش انتقال تکنولوژی و برون سپاری بر عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی توانایی های کارکنان در شرکت آبفا شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی
19 بررسی نقش واقعیت درمانی گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر مولفه تعهد مثلث عشق استرونبرگ در زنان معتادین شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
20 بررسی نقش واقعیت درمانی گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر مولفه شهوت مثلث عشق استرونبرگ در زنان معتادین شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
21 بررسی نقش واقعیت درمانی گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر مولفه صمیمیت مثلث عشق استرونبرگ در زنان معتادین شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
22 بررسی و مقایسه اختلالات روانی افراد با گرایش و فاقد گرایش به انجامعمل جراحی زیبایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
23 بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد با گرایش و فاقد گرایش به انجام عملجراحی زیبایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
24 پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
25 خواص موادتغییرفاز دهنده واستفاده آن درساختمان ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
26 رابطه بین هوش هیجانی،باورهای دینی با رضایت زناشویی معلولین جسمی حرکتی شهر شیراز (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
27 رابطه حمایت اجتماعی با افکار خود کشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی