دکتر حسین کارشکی

دکتر حسین کارشکی

دکتر حسین کارشکی

Dr. Hossein Kareshki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Qualitative Study Exploring Breastfeeding Mother’s Perceptions and Experiences of Appraisal Support Needs in Iran (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 10، شماره: 2
2 An Investigation of the Factor Structure and Validity of Responsible Participation of Couples in Childbearing Scale (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 5، شماره: 3
3 آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 15
4 آزمون مدل نقش میانجی گرانه ی خودتنظیمی در رابطه ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش آموزان دوره ی راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 3
5 اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 8، شماره: 2
6 اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مقایسه با آموزش حضوری و آموزش مبتنی بر شبکه اجتماعی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 1
7 اثربخشی آموزش سواد رسانه ای در اعتیاد به اینترنت نوجوانان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 1
8 اثربخشی آموزش شکوفایی بر افسردگی و اضطراب و تاب آوری دانش آموزان مدارس تیزهوشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 11، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش مبتنی بر شکوفایی بر درگیری تحصیلی و شکوفایی دانش آموزان دوره اول دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 17، شماره: 71
10 اثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 2
11 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 20، شماره: 1
12 اثربخشی بخشش درمانی بر بهزیستی روانی مادران بدرفتاری شده در دوران کودکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 13، شماره: 1
13 اثربخشی برنامه آموزش مادران بر اساس مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) بر کاهش مشکلات توجه/ بیش فعالی کودکان پسر پیش دبستانی با نشانه های ADHD (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 3
14 اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیت های شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 1
15 اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر حافظه کاری و بازداری پاسخ دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 18
16 اثربخشی گروه درمانی چند خانواده‌ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل‌دار نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 5، شماره: 1
17 اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 15
18 اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارت های خود تنظیمی و خواندن دانش آموزان پایه اول دبستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
19 ارائه مدل علی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه ای معنای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 2
20 ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل موثر بر صمیمیت زناشویی زوج ها در دوران عقد (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 12، شماره: 1
21 ارزیابی الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستان های مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
22 ارزیابی الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستان های مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
23 ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
24 ارزیابی مدل انگیزشی پیش بینی رعایت توصیه های بهداشتی در همه گیری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 11، شماره: 41
25 ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 44
26 ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 20
27 اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 113
28 اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 1
29 اعتباریابی مقیاس توانایی یادگیری خودراهبر در دانشجویان پرستاری (SDLI) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
30 اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های علوم پزشکی و فردوسی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 6
31 اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 1
32 اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 1
33 الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
34 امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 1
35 Childbearing Motivation in Iranian Engaged Couples: A Structural Equation Model (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 6، شماره: 4
36 Design of psychometric assessment questionnaire to determine the causes of discomfort among patients admitted to the intensive care unit (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 1
37 Narcissistic Disturbances as the Bedrock of Difficulties in Emotional Regulation and Self-Destructive Behavior in Melancholic Patients: A Psychoanalytic Re-Evaluation of Narcissus Myth (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
38 Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Systematic review (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 4
39 Temperament and Prosocial Behavior: The Mediating Role of Prosocial Reasoning, Emotion Regulation, and Emotion Lability (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
40 بررسی آگاهی، نگرش و تمایل زعفران کاران به کاربرد تحقیقات زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
41 بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 5
42 بررسی رابطه مولفه های ادراک والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 1
43 بررسی رابطه ناگویی هیجانی و تیپ شخصیتی D، با میانجی گری استرس ادراک شده بر میزان فشار خون بیماران قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 1، شماره: 1
44 بررسی ساختار عاملی جهت گیری های هدفی پیشرفت دانشجویان با تاکید بر جهت گیری دینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 3
45 بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 5، شماره: 10
46 بررسی نقش باورهای خود-کارآمدی و انتظار پژوهشی در علاقه مندی دانشجویان به پژوهش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 2
47 بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 5
48 بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مولفه های برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 6
49 بررسی وضعیت بهره وری دانش در پژوهشکده های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 1
50 بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 16، شماره: 61
51 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دبستانی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 3، شماره: 11
52 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم آنلاین در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 64
53 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحقق انگیزه های آشکار (MUT)؛ پیش بینی بهزیستی روانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
54 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 35
55 پویش الزام های تحولی تعاملی در آموزش دانش آموزان با آسیب شنوایی : پژوهش موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
56 پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه ای مبتنی بر نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
57 تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
58 تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
59 تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
60 تاملی در باب شان الگو در قلمرو طراحی برنامه درسی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 2
61 تأثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مسأله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
62 تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
63 تبیین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس دیدگاه معرفت شناختی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
64 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مبتنی بر شکوفایی ویژه دانش آموزان سه سال اول دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
65 تدوین و تعیین اثربخشی بسته آموزش سواد رسانه ای به نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 50
66 تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 2
67 جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 22
68 جایگاه حل مسأله در تمرینهای کتابهای درسی علوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
69 جهت گیری های برنامه درسی استادان: نقش جنسیت، مرتبه علمی و نحوه ارائه آموزش (مجازی، حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
70 رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 9، شماره: 1
71 رابطه اسنادهای علی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 7، شماره: 1
72 رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 1
73 رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجی گری شیوه فرزند پروری مادر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
74 رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجی گری شیوه فرزند پروری مادر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
75 روا سازی مقیاس هیجان های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
76 روابط ساختاری ادراکات والدینی، نیازهای بنیادین روانی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
77 رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 1
78 رواسازی و انطباق یابی مقیاس خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 4
79 ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 8، شماره: 1
80 ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
81 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری سازنده گرای اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 11
82 ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
83 ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین گری (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 2
84 ساخت و رواسازی پرسشنامه پویایی های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 12، شماره: 1
85 ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 54
86 سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
87 شناسایی پویایی های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری: یک مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 1
88 شناسایی شایستگی های پژوهشی مورد نیاز و متناسب با دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 59
89 صمیمت زناشویی: نقش تعیین کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متاهل غیر بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 42
90 کنش های اجرایی و فرا ظرفیت های شغلی در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 13، شماره: 3
91 کوریکولوم پنهان و نقش آن در آموزش علوم پزشکی: یک مقاله مروری (زیر پوست برنامه درسی) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 12، شماره: 3
92 مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط و سبک های پردازش حسی در کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 18، شماره: 69
93 مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد پس از سانحه با میانجیگری ارزیابی مجدد شناختی و نشخوارهای ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 13، شماره: 4
94 مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
95 مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
96 مقایسه اثربخشی مداخلات هوش هیجانی، فانتزی های جنسی و پروتکل ترکیبی در درمان اختلال ارگاسم، عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 14، شماره: 2
97 مقایسه انگیزش انطباقی و کنش وری شناختی در افراد با و بدون وسوسه رابطه با جایگزین جذاب (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 52
98 مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 13
99 مقایسه تاثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 5
100 مقایسه درمان شناختی رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 10، شماره: 1
101 مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 16
102 نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری های هدف درپیش بینی خودتنظیمی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
103 نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مولفه های اهداف پیشرفت دانشجویان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 1
104 نقش ارضای نیازهای اساسی روان شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دورههای یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
105 نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 3
106 نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 3
107 نقش باورهای امید و خوش بینی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 6
108 نقش تعدیل کننده جهت گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت پذیری چند بعدی با شادکامی دینی متاهلین (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 25، شماره: 54
109 نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
110 نقش تیوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 1
111 نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 21
112 نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 2
113 نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشبینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان: مطالعه تطبیقی دانشگاههای دولتی با دانشگاههای غیردولتی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
114 نقش سبک های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 6
115 نقش شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دست یابی به آن ها در شادکامی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 2
116 نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 45
117 نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 16
118 نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 8، شماره: 4
119 نقش میانجی گرانه اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 2
120 نقش میانجی گرایانه بی انگیزگی در رابطه باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
121 نقش میانجیگری جهت گیری هدفی در رابطه ی معنویت و خودکارآمدی با امیدواری دانشجویان: آزمون یک مدل ساختاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 4
122 نقش ویژگی های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 1
123 ویژگی های روان سنجی مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 53
124 ویژگی های روان سنجی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط با دوستان در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
125 ویژگی های روان سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
126 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه انگیزه های باروری میلر در جمعیت مردان و زنان ایران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 222
127 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 45
128 ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه خیالپردازی های جنسی ویلسون در زوجین ایرانی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 5
129 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
130 همبستگی کانونی ادراکات والدینی با بهزیستی روانشناختی و اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون ساختار عاملی محیط های اجتماعی خودتعیین گرانه و الگوی نقش آن در جهت گیری های هدفی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم
2 اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
3 بررسی اثر بخشی بازی درمانی (فلورتایم) مبتنی بر طبیعت برارتقای تفکر منطقی(مرتبط ساختن ایده هابا یکدیگر) در کودکان طیف اوتیسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
4 بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش نشانه ها، شدت طرحواره های ناسازگار اولیه، ترس از صمیمیت و تصور از خود مبتلایان به اختلال شخصیت اجتنابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 بررسی ارتباط بین انجام پژوهش کاربردی و بنیادی با رشد علمی و پژوهشی اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران
6 بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
7 بررسی تطبیقی استفاده از فناوری در آموزش و نقش آن در پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در کشورهای بالا و پایین نرم استاندارد براساس تحلیل مجدد داده های پرلز2011 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
8 بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
9 بررسی خردمندی ، سازگاری اجتماعی ،خود کارآمدی و حس انسجام در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (مطالعه جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
10 بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزند پروری والدین با خود تنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
11 بررسی رابطه خودکارآمدی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
12 بررسی سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضاء هیئت علمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
13 بررسی عوامل براجرای برنامه های درسی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
14 بررسی عوامل موثر براجرای برنامه های درسی دردوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
15 بررسی مبانی نظریه خودکارآمدی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 بررسی میزان به کارگیری روشهای مناسب و نامناسب آموزش هنر در مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
18 بررسی نقش میانجی گرانه خودتنظیمی هیجانی و مهارت های حل مساله اجتماعی در تبیین رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان دانشجویان فردوسی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
19 بررسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
20 پرورش مهارت های تفکر انتقادی با استفاده از روش حل مسئله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
21 تبیین درک و تجربه مادران از خطر درک شده در حاملگی های پرخطر: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
22 تبیین سواد تربیت جنسی مادران در مواجهه با بلوغ دختران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
23 تدوین و ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی شناختی رفتاری الیس بر انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
24 تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
25 تعامل کارکرد سبک های تفکر و رشته تحصیلی انتخابی بر عملکرد تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
26 جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
27 رابطه بین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
28 رابطه ی شرم سالم و شادکامی در دانشجویان دانشگاه فردوسی و پیام نور مشهد در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
29 ررسی اثر بخشی بازی درمانی (فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر کاهش مشکلات ارتباطیکودک طیف اوتیسم (یک مطالعه تک آزمودنی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
30 رواسازی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران
31 ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش آمادگی برای ازدواج پایدار دختران دانش آموز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
32 ساخت، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
33 سیستم استنباط فازی برای پیش بینی سطح استرس والدینی مادران کودکان زیر دو سال (دریافت مقاله) پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
34 شناسایی مؤلفههای بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
35 ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
36 مطالعه پدیدارشناختی ویژگی های شخصیتی اقدام پژوهان (دریافت مقاله) همایش «گام دوم انقلاب پیشران‎ها، چالش‎ها و الزامات تحقق در نیروی هوایی ارتش»
37 مقایسه ادراک حل مساله و سازگاری دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی وعادی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
38 مقایسه ادراک حل مساله و سازگاری دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی وعادی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
39 میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
40 نظریه فازی وتغییر برنامه درسی : کاربرد منطق فازی در تدریس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
41 نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
42 نقش تعهد مذهبی در کیفیت روابط زناشویی زوج های تازه مزدوج با میانجیگری متغیر شادکامی زناشویی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
43 نقش خود پنداره و مهارتهای زبانی درپیشرفت سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته بر اساس نتایج آزمون پرلز2011 (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
44 نقش خودتنظیمی در فعالیت های پژوهشی: مروری بر مدل های خودتنظیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
45 نقش خودکارآمدی در باورهای فراشناختی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
46 نقش سبک های شناختی،اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
47 نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه انگیزش تحصیلی و اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
48 نقش هوش هیجانی، آموزش و ویژگی های زمینه ای در تبیین ویژگی ها و روحیه کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
49 نقش هوش هیجانی، آموزش و ویژگی های زمینه ای در تبیین ویژگی هاو روحیه کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
50 نقش هوش هیجانی، آموزش و ویژگی های زمینه ای در تبیین ویژگی هاو روحیه کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
51 ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان