پروفسور علی معدنشکاف

پروفسور علی معدنشکاف دانشیار دانشگاه سمنان

پروفسور علی معدنشکاف

دانشیار دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 $k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^\infty$-حلقه های متناهی مولد (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و جامعه دوره: 2، شماره: 1
2 برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 22، شماره: 1
3 دامنه های ایدآل اصلی تقریبا اقلیدسی هستند (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 درباره جبرهای هیتینگ و مجموعه های فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران