جعفر خلیل علافی

 جعفر خلیل علافی

جعفر خلیل علافی

Jafar Khalil-Allafi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.