دکتر غلامحسین حسینی نیا

دکتر غلامحسین حسینی نیا دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر غلامحسین حسینی نیا

Dr. Gholamhossein Hosseininia

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی با محوریت توسعه پایدار (مطالعه موردی :روستاهای شاخص استان یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 2
2 اثربخشی عملکرد شرکت های خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان دیواندره (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 ارائه الگوی توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی: یک پژوهش راهبردی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 10، شماره: 40
4 ارائه الگوی راهبردی جامع آموزش های فنی و حرفه ای یک پژوهش چند روشی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 11، شماره: 43
5 ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
6 ارزیابی مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان و تاثیر آن بر قصد کارآفرینی (مورد مطالعه: مراکز آموزش علمی کاربردی مهارت) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 73
7 امکان سنجی ترویج کشت گلخانه ای در بین زنان روستایی بخش ورامین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
9 بررسی معیارهای موثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی میزان توسعه اکوتوریسم در تعاونی های منابع طبیعی و عوامل موثر بر آن در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
11 بررسی نقش خلق مشترک ارزش در توسعه محصولات جدید در شرکت های لبنی استان فارس (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 79
12 برنامه ریزی راهبردی توسعه نظام ترویج تعاون در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 2
13 پیشران های مدیریت تاب آور کسب و کارها، متاثر از بحران کووید ۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 3
14 تبیین مولفه های کسب و کار کشاورزی شهری: مورد مطالعه بام سبز شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 12، شماره: 1
15 تحلیل چالش ها و سازو کارهای بهبود طرح مهندسان ناظر گندم در استان اصفهان: مقایسه دیدگاه ها (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
16 تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال در شبکه مراتع (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 3
17 ترسیم الگوی مفهومی دولت کارآفرین در ایران با رویکرد فراتحلیل کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 1
18 چالش ها و راه کارهای ارتباط موثر و پایدار مراکز علمی- کاربردی با بخش صنعت مورد مطالعه: مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی فنی و حرفه ای مهارت (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 4، شماره: 15
19 حکمروایی شهری راهبردی موثر در جهت توسعه کارآفرینی شهری مورد مطالعه شهر همدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 49
20 سازه های موثر بر تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء توسط کشاورزان نمونه استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 2
21 سنجش عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 12، شماره: 4
22 سنجش عوامل موثر بر میزان موفقیت تعاونی های برتر در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 2، شماره: 6
23 شبیه سازی پویایی درآمدهای شهری با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
24 شناسایی و اولویت بندی گزیدارهای توسعه تشکیلات ترویج تعاون کشور (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 1
25 شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینی در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان گلباف از توابع استان کرمان) (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
26 صلاحیت های موردنیاز کارشناسان ترویج کشاورزی استان تهران در کسب و کار کشاورزی هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 36
27 طراحی الگوی خودکارآمدی مربیان کسب و کار در آینده ی بازار کار (یک مطالعه پدیدار شناسی ) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی و نوآوری دوره: 2، شماره: 3
28 طراحی الگوی مدیریت بحران در راستای تاب آوری کسب وکارها، مبتنی بر نقش های حاکمیتی و سازمانی (در شرایط همه گیری کووید-۱۹) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 0
29 طراحی الگوی مفهومی توسعه اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی مبتنی بر مطالعات علم سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
30 طراحی مدل دیرپایی کسب وکارهای کارآفرینی بخش تعاون مبتنی بر مولفه های کلیدی کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 42
31 طراحی مدل سرعت بخش توسعه و گسترش بوم سامانه های کارآفرینی گردشگری در محیط روستایی ایران از دیدگاه نخبگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 0
32 طراحی مدل مفهومی اکوسیستم کسب وکارهای استارت آپی حمل ونقل هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
33 طراحی و انتخاب سناریوی ارجح جهت برون سپاری طرح کشاورزی گرمسیری شهرستان قصرشیرین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی؛ با تاکید بر توانمندسازی دانش آموختگان کشاورزی جویای کار (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 4
34 طراحی وتبیین الگوی توسعه کارآفرینی روستایی با ارائه یک راهبرد جدید بر اساس گردشگری کشاورزی:رویکرد داده بنیاد مطالعه موردی(روستاهای شاخص استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
35 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه مطالعه: مناطق روستایی شهرستان منوجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 1
36 عوامل موثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
37 فرصت های سرمایه گذاری زیرساختی به منظور توسعه ی کسب وکارهای کشاورزی بر مبنای رهیافت مشارکت عمومی- خصوصی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 12
38 فرصت های کارآفرینی در بخش تولیدات دامی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
39 گرایش کارآفرینانه صاحبان کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی در بروز رفتارهای شبکه محور در استان های منتخب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 2
40 مفهوم پردازی شبکه سازی در کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 2
41 مقایسه ابعاد مختلف پایداری صید در تعاونی های پره استان گیلان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
42 نقش تعاونی های کشاورزی در ترویج کارآفرینی ( مطالعه موردی تعاونی های کشاورزی تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
43 واکاوی مفهومی اقتصاد اشتراکی در راستای طراحی چارچوبی برای تامین مالی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده ی بازار کار و رهبری در مشاغل آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با تاکید بر ویژگیهای فردی کارآفرینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
3 ارزیابی میزان آگاهی علاقه و استفاده از فناوری اطلاعات توسط ناظرین گندم استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
4 اکوسیستم کارآفرینی،معیار ها و الزامات با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
5 اولویتهای سیاستگزاری جهت ایجاد اکوسیستم مطلوب در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کسب و کار در دوره اپیدمی کوئید 2019 (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
7 بررسی عوامل پیش بینی کننده قصد و رفتار کار آفرینانه در زمینههای آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
8 بررسی مطالعه تطبیقی بین کارآفرینی در بخش دولتی وخصوصی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
9 بررسی و تاثیر کارآفرینی و سرمایه اجتماعی در ایجاد کسب و کار نوآور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
10 بنیان های نظری اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
11 بنیانهای نظری اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
12 پاردایم ساختار مند و کار آفرینانه در سازمانهای دولتی و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
13 تاثیر نگرش کارآفرینانه صاحبان کسب و کارهای خشکبار بین المللی بر عملکرد آنها(مطالعه موردی شرکت های صادراتی کشمش در ایران) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
14 تأثیر گرایش به بازار بر گرایش کارآفرینانه ی شرکت ها (شرکت های تهیه و تولید نهاده ها و ادوات کشاورزی استان های تهران، فارس و اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
15 تبیین ابعاد شراکت بخش عمومی و خصوصی و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
16 تبیین عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی پایدار در بخش صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 تجربیات توسعه کارآفرینی در کشور استرالیا، با تاکید برشاخصهای GEI ,Doing Business (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
18 تدوین الگوی توسعه منطقه ای براساس استراتژی توسع اقتصاد محلی LED (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
19 تدوین حوزه های راهبردی «سبک مدیریت و رهبری» در کارآفرینی با استفاده از تطبیق نظری و کاربردی مدل های علم سنجی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 ترویج کشت گلخانه ای تمهیدی برای افزایش مجدد فعالیت زنان در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
21 تقویت انگیزه پیشرفت به منظور رشد کارآفرینی جهت تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
22 توسعه کارآفرینی: بازآفرینی دولت یا بازآفرینی کارآفرینان نهادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
23 چشم اندازی به نظریه پردازی در علم کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
24 دانشگاه کارآفرین و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
25 دانشگاه کارآفرین و نقش آن در راه اندازی و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
26 درآمدی برآموزش و یادگیری غیررسمی کارآفرینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
27 دولت کارآفرین ،اصول و مفاهیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 دولت و کارآفرینی: نقش محرک یا بازدارنده؟ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
29 راهبردهای توسعه کارآفرینی روستایی با استفاده از استراتژی توسعه فن آوری اطلاعات وارتباطات (ICT)در روستاهای شهرستان میبد یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
30 شناخت کارکردگرایانه کارآفرینی در بخش عمومی: مفهوم شناسی سیاست عمومی از منظر نظریه های کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
31 شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی های تولید کشاورزی استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
32 شناسایی و اولیت بندی عوامل موثر بر جذب کاراموز توسط کارفرما در شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲
33 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان منوجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
34 کار آفرینی اجتماعی و نقش آن در توسعه پایدار روستاها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
35 کارآفرینی روستایی: اهداف، عوامل و موانع موثردرتوسعه آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
36 ماهیت کارآفرینی سازمانی :رویکرد نظری (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
37 ماهیت کارآفرینی وکارآفرینی سازمانی با توجه به نظریه اولین نظریه پرداز کارآفرین سازمانی پینکات (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
38 مدلی پویا برای بررسی پایداری بلندمدت درآمدهای شهرداری ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
39 مطالعات علم سنجی در حوزه تاب آوری کسب و کار ها متاثر از بحران کرونا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع
40 معرفی چارچوب مفهومی از مهمترین عوامل موثر در کارآفرینی زنان در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
41 نظام دانش و فناوری بومی حفاظت خاک در حوزه آبخیز حبله رود بنیان مدیریت منابع طبیعی با مشارکت خبرگان بومی (دریافت مقاله) سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
42 نظریه کارآفرینی و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
43 نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار باغستان سنتی قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
44 نقش پدیده های زمین شناسی در توسعه اکوتریسم (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
45 نقش تعاونیهای منابع طبیعی به عنوان سازمان مردم نهاد در اشتغالزایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
46 نقش دانشگاه کار آفرین درارتباط دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
47 نقش کارآفرینان متخصص در انواع رویکردهای آموزشی، رویکردی نوین در آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
48 نقش کارآفرینی نهادی در توسعه ی اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
49 نقش مدیریت استراتژیک پسماندها در توسعه پایدار اکولوژیکی صنایع غذایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
50 نگاهی جدید به تار و پود فرهنگ کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
51 نوآوری باز و نقش دولت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
52 نوآوری مدل های کسب وکار، تحقیقات گذشته وحال، مسیر تحقیقات آینده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
53 واکاوی تحلیلی بنیان های نظری کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
54 واکاوی نقشه های علمی در حوزه رهبری کارآفرینانه مبتنی بر نقش دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲
55 وضعیت استارت آپ ها در هنگام شیوع کرونا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
56 ویژگی های دولت کارآفرین و کارکردهای موثر آن در توسعه ی رفتار کارآفرینانه در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری