دکتر نرگس صادقی

دکتر نرگس صادقی Associate Professor .Community Health Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

دکتر نرگس صادقی

Dr. Narges Sadeghi

Associate Professor .Community Health Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.