دکتر حسین بلوچی

دکتر حسین بلوچی استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان

دکتر حسین بلوچی

استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رابطه بین پایداری مناطق روستایی و توسعه گردشگری روستایی با تعدیل‎گری درک مردم بومی در روستای قلات شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسعه گردشگری روستایی با تعدیل گری تصویر مقصد ( مطالعه موردی: دهستان دراک شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
3 ارزیابی نگرش به خرید کالاهای تقلبی و تمایل خرید از بازار خاکستری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
4 الگویابی ساختاری تاثیر دانش بر عملکرد و نوآوری با تعدیل گری ساختار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی تاثیر ابراز وجود و عزت نفس بر قصد خرید مجدد مشتریان با میانجی گری حسادت و عشق به برند و تعامل فعال با برند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت گیری بازار بر عملکرد با تعدیلگری زیرکی بازار (مورد مطالعه صنعت لبنیات) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 3
7 بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
8 بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت های بازدید گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 12
9 بررسی تاثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 11، شماره: 22
10 بررسی تاثیر تنوع طلبی و تازگی طلبی گردشگران بر نیت های بازدیدشان (مورد مطالعه: گردشگران شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی تاثیر جامعه برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر بشارت برند از طریق تقویت اعتماد به برند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی گری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
13 بررسی تاثیر فروتنی رهبران بر رفتارهای اخلاقی پیروان با نقش میانجی معنویت در کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
14 بررسی تاثیر قابلیت های مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در اجرای موفقیت آمیز کسب وکارهای الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 6
15 بررسی تاثیر نگرش مردم محلی بر پایداری مناطق روستایی درجهت توسعه گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقه قلات شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 24
16 بررسی رابطه ی بدبینی سازمانی با کیفیت خدمات ارائه شده کارکنان با نقش میانجی گری و تعدیل گری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 31
17 بررسی نقش تعدیل‎گر محیط پویای سازمان در روابط قابلیت های پویای سازمانی، عملکرد و مزیت رقابتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 3، شماره: 3
18 بررسی نقش مذهب، خصومت و قوم پرستی در تمایل به خرید محصولات خارجی مصرف کنندگان تهرانی؛ با نقش تعدیلگری قیمت محصول (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی نقش هوش فرهنگی فروشندگان فرش دستبافت در توسعه گردشگری با تعدیل گری پشیمانی خرید و رویکرد قیمت گذاری منصفانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 1
20 تاثیر آشفتگی محیطی و آهنگ زمانی بر فناوری اطلاعات و عملکرد: نقش تعدیل گری اعتقاد راسخ شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 15، شماره: 66
21 تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
22 تبیین نقش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (تدبدا) بر اعتمادسازی و پیشبرد فروش کسب وکارهای خانگی آنلاین (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
23 شناسایی ارتباط ابعاد تعهد سازمانی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان (همبستگی کانونی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 3
24 قیمت گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 1
25 محرکه های عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات غذایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
26 مدل یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های موثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 9، شماره: 2
27 میانجی گری تصویر مقصد و تعدیل گری دین داری ساکنان در راستای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان زبرخان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
28 نقش میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 17، شماره: 71
29 نیاز سنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک اهمیت عملکرد (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 106
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری برتمایل به خرید اینترنتی موردمطالعه دانشجویان دانشگاه سمنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
2 بررسی تاثیرمدیریت دانش مشتری برتوسعه بازار موردمطالعه شرکت های شهرک صنعتی شهرسمنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
3 بررسی نقش سرمایه اجتماعی کارآفرینانه بر عملکرد کارآفرینان (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
4 بررسی نقش معلم مدرسه در زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم
5 بررسی نقش و ویژگی های شخصیتی معلم در فرایند تدریس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
6 توریسم پایدار گامی در راستای حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 راهبردهای گسترش فراتر از کسب دانش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم
8 راهکارهای بکارگیری تکنیک داده کاوی در توسعه خدمات جدید بیمه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
9 شناسایی عوامل کلیدی سیستم سازی در کسب وکارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
10 شناسایی و طبقه بندی استاندارد های ایمنی در پروژه های ملی ساخت و ساز استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
11 طراحی مدل توسعه محصول در بستر اقیانوس آبی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
12 مدل سازی محرکه ها و پیامدهای توانمندی بازاریابی الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
13 مدلیابی ساختاری-تفسیری از عوامل موثر بر مزیت رقابتی شرکتهای فعال در صنعت لبنیات در محیط پویا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
14 نقش مهم معلمان در افزایش انگیزه دانش آموزان پس از همه گیری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم
15 نقش میانجی رضایت مشتری در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش ویژه برند و عملکرد مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
16 نقش میانجی همسویی هدف کارکنان در تاثیر فعالیت های بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری