دکتر محمدحسین رحمتی

دکتر محمدحسین رحمتی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدحسین رحمتی

Dr. Mohammad Hossein Rahmati

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انحصار صنعت پتروشیمی و مدل رگولاتوری آن از طریق قرارداد تضمین عرضه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 69
2 Is Friedman Still Right? (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 51، شماره: 1
3 بررسی نابرابری در توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده و اثر آن بر ضریب جینی (۱۳۹۸-۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 27، شماره: 1
4 بررسی اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 3
5 بررسی ویژگی های سهامی که قیمت آن ها به طور مکرر به حد نوسان قیمت برخورد می کند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 2
6 تخصیص بهینه منابع بودجه عمومی دولت با تخمین تابع رفاه به روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 26، شماره: 4
7 تخمین هزینه جابه جایی نیروی کار در یک مدل ساختاری اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 1
8 حسابداری چرخه های تجاری: رکود تورمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 3
9 حل معماهای بهره وری با تخمین نااریب تابع تولید صنعتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 4
10 رابطه میان تعداد فرزندان و عملکرد تحصیلی آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 3، شماره: 2
11 رویکرد توصیفی به نشانه ها و نمودهای اسلامی بودن مدیریت در دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 4
12 شناخت سازمان با رویکرد استعاره ای سازمان به مثابه کانون طیف های متقاطع (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 13، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رکود تورمی در ایران نظم های آماری عوامل آن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
2 رکود تورمی راهکارهای خروج (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
3 نگاهی به سرمایه اجتماعی بارویکرد دینی و بررسی تاثیر آن بر افزایش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی جامعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران