دکتر نوذر شفیعی

دکتر نوذر شفیعی دانشیار دانشگاه اصفهان

دکتر نوذر شفیعی

Dr. Nozar Shafiee

دانشیار دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمایش هسته ای کره شمالی: علل و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 15، شماره: 58
2 ابتکار امنیت جهانی و صلح توسعه ای :تحلیلی بر میانجیگری چین بین ایران و عربستان (دریافت مقاله) فصلنامه غرب آسیا دوره: 1، شماره: 1
3 ابتکارات میان نهادی و امنیت در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 12، شماره: 45
4 از جدایی اقتصادی تا پیوند بیشتر: تحلیلی بر آینده جنگ تجاری امریکا علیه چین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 1
5 از همکاری تا رقابت: تحلیلی بر روابط ایران و طالبان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 4
6 الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران های بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 1
7 Turbulence Management Model in Iran's Middle East Policy (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 70
8 بازی قدرت در صحنه افغانستان : اهداف و الگوهای رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 10، شماره: 40
9 بررسی تاثیر بندر چابهار بر نظم امنیتی منطقه اقیانوس هند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 12، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی نظارت و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
11 بررسی چالش ها، فرصت ها و پیامدهای زندگی مهاجرین افغانستانی در کشورهای غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 4
12 بررسی مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا در قبال هسته ای شدن هند و پاکستان (بعد از جنگ سرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 4
13 بسترها و زمینه های موثر در تکوین و گسترش طالبان پاکستانی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 3، شماره: 7
14 بندر گوادر، کانال ورود چین به خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 27
15 تاثیر بی ثباتی داخلی بر امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه(۲۰۲۲-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین دوره: 2، شماره: 3
16 تاثیر جنگ ۳۳ روزه لبنان بر موقعیت منطقه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 1
17 تببین رفتار اتحادیه اروپا در قبال برجام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 3
18 تبیین تاثیر مرگ سلطان قابوس بر سیاست خارجی عمان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
19 تبیین جهت گیری سیاست خارجی هند در حوزه ایندو- پاسفیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
20 تبیین روابط ایران و عربستان در چارچوب مفهومی جنگ سرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 31
21 تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (آف پاک) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 1
22 تبیین عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی در میانمار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 1
23 تبیین عوامل موثر در شکل گیری معاهده تجارت تسلیحات (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 4
24 تبیین میزان تاثیرپذیری ج.ا.ایران از نقش نوین چین در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 47
25 تجزیه و تحلیل روابط روسیه و ترکیه بر اساس تئوری لیبرالیسم( ۲۰۱۴-۲۰۰۲ ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 25
26 تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 3
27 تحلیل توافق نامه ۲۵ ساله ایران و چین در پرتو تحولات سیاست خارجی چین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 5، شماره: 1
28 تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 3، شماره: 8
29 تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 17، شماره: 62
30 تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 41
31 تحلیلی بر توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین در پرتو تحولات سیاست خارجی چین (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 5، شماره: 9
32 تحلیلی بر مکتب چینی روابط بین الملل: ریالیسم اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 51
33 ترتیبات سیاسی- امنیتی در جنوب آسیا و تاثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 1
34 جنگ سرد جدید: تحلیلی بر نظم امنیتی در حوزه اسیا-پاسیفیک (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 4
35 دکترین مسئولیت حمایت: تبیین رویکرد قدرت های بزرگ در قبال بحران های لیبی و یمن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 3
36 دیپلماسی چینی دام بدهی و کسب موقعیت هژمون (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 1
37 دیپلماسی فناوری جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر فناوری های دفاعی-امنیتی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 19
38 ژئواکونومی خط لوله گاز ایران به جنوب آسیا و پیامدهای امنیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 11، شماره: 42
39 سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا (ترامپ)، در خاورمیانه ازمنظر مدل های تصمیم‎گیری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
40 سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 42
41 سیاست خارجی و امنیتی دونالد ترامپ در منطقه ایندوپاسیفیک و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 13، شماره: 47
42 فرصت ها و چالش های تاثیرگذار بر مشارکت جامع نوآورانه چین و رژیم صهیونیستی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 6، شماره: 2
43 کارکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان (۱۹۴۷ تا ۲۰۲۱) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 3
44 معمای دموکراسی در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 3
45 منابع متقابل نگرانی ایران و عربستان سعودی؛ چرایی و چگونگی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 71
46 مولفه های سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 51
47 نبیین تاثبر فناوری های «وب ۲» بر عملکرد دولت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 15، شماره: 28
48 نقش سرویس اطلاعات داخلی پاکستان در طولانی شدن بحران امنیتی افغانستان (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 3، شماره: 9
49 نقش طالبان بر تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 14
50 هند و مساله عضویت در شورای امنیت: تحلیلی بر تلاش هند برای کسب منزلت بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خشونت فرقه ای، امنیت، صلح (مطالعه موردی:پاکستان) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان