دکتر نوذر شفیعی

دکتر نوذر شفیعی دانشیار دانشگاه اصفهان

دکتر نوذر شفیعی

Dr. Nozar Shafiee

دانشیار دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از جدایی اقتصادی تا پیوند بیشتر: تحلیلی بر آینده جنگ تجاری امریکا علیه چین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 1
2 الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران های بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی نظارت و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
4 بررسی مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا در قبال هسته ای شدن هند و پاکستان (بعد از جنگ سرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 4
5 بندر گوادر، کانال ورود چین به خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 27
6 تاثیر جنگ ۳۳ روزه لبنان بر موقعیت منطقه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 1
7 تببین رفتار اتحادیه اروپا در قبال برجام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 3
8 تبیین تاثیر مرگ سلطان قابوس بر سیاست خارجی عمان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
9 تبیین جهت گیری سیاست خارجی هند در حوزه ایندو- پاسفیک (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
10 تبیین روابط ایران و عربستان در چارچوب مفهومی جنگ سرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 31
11 تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (آف پاک) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 1
12 تبیین عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی در میانمار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 1
13 تبیین عوامل موثر در شکل گیری معاهده تجارت تسلیحات (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 4
14 تجزیه و تحلیل روابط روسیه و ترکیه بر اساس تئوری لیبرالیسم( ۲۰۱۴-۲۰۰۲ ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 25
15 تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 3
16 تحلیل توافق نامه ۲۵ ساله ایران و چین در پرتو تحولات سیاست خارجی چین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 5، شماره: 1
17 تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 3، شماره: 8
18 تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 41
19 تحلیلی بر توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین در پرتو تحولات سیاست خارجی چین (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 5، شماره: 9
20 تحلیلی بر مکتب چینی روابط بین الملل: ریالیسم اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 51
21 جنگ سرد جدید: تحلیلی بر نظم امنیتی در حوزه اسیا-پاسیفیک (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 4
22 دکترین مسئولیت حمایت: تبیین رویکرد قدرت های بزرگ در قبال بحران های لیبی و یمن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 3
23 دیپلماسی چینی دام بدهی و کسب موقعیت هژمون (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 1
24 دیپلماسی فناوری جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر فناوری های دفاعی-امنیتی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 19
25 سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا (ترامپ)، در خاورمیانه ازمنظر مدل های تصمیم‎گیری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
26 سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 42
27 فرصت ها و چالش های تاثیرگذار بر مشارکت جامع نوآورانه چین و رژیم صهیونیستی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 6، شماره: 2
28 کارکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان (۱۹۴۷ تا ۲۰۲۱) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 3
29 معمای دموکراسی در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 3
30 مولفه های سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 51
31 نقش طالبان بر تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خشونت فرقه ای، امنیت، صلح (مطالعه موردی:پاکستان) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان