دکتر ابوالفضل باقری فرد

دکتر ابوالفضل باقری فرد استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر ابوالفضل باقری فرد

Dr. Abolfazl Bagherifard

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایجاد سامانه ثبت بیماری ها به منظور جمع ‎آوری داده‎ های علمی و پژوهش محور در حوزه ‎ ارتوپدی: مورد مطالعه بیمارستان شفا یحیاییان تهران (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 32، شماره: 3
2 Comparison of Eight-plate with Reconstruction-plate in Temporary Hemiepiphysiodesis to Correct the Idiopathic Genu Valgum in Pediatrics (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 10، شماره: 7
3 Development of Porous Photopolymer Resin-SWCNT Produced by Digital Light Processing Technology Using for Bone Femur Application (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 9، شماره: 4
4 Distal Radius Radiographic Indices and Perilunate Fracture Dislocation (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 21، شماره: 2
5 Double-button Fixation System for Management of Acute Acromioclavicular Joint Dislocation (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 4، شماره: 1
6 Evaluation of Distal Femoral Rotational Alignment with Spiral CT Scan before Total Knee Arthroplasty (A Study in Iranian Population) (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 4، شماره: 2
7 Giant Cell Tumor of the Sacrum: Series of 19 Patients and Review of the Literature (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 5، شماره: 6
8 INTRAVENOUS ANTIBIOTICS AFFECT THE PROFILE OF INFLAMMATORY BIOMARKERS IN HEALTHY RABBITS (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 0
9 Long- Stem Total Knee Arthroplasty for Proximal Tibial Stress Fractures in the Elderly Patients (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 5
10 MALNUTRITION IN PATIENTS WHO ARE CANDIDATE FOR TOTAL HIP AND KNEE ARTHROPLASTY AND ASSESSMENT OF COST-EFFECTIVE AND ASSESSMENT OF COST-EFFECTIVENESS OF SCREENING PROGRAM (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 0
11 Midterm Outcomes of Unicompartmental Knee Arthroplasty for the Treatment of Knee Medial Compartment Osteoarthritis: A Retrospective Study (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 11، شماره: 5
12 National Joint Registry of Iran (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 7، شماره: 1
13 ORRECTION OF HINDFOOT ALIGNMENT AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY IN PATIENTS WITH SEVERE KNEE VARUS OR VALGUS DEFORMITY (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 0
14 Relationship between Femoral Intercondylar Notch Narrowing in Radiography and Anatomical and Histopathologic Integrity of Anterior Cruciate Ligament in Patients Undergoing Total Knee Replacement Surgery (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 7، شماره: 6
15 RELATIONSHIP BETWEEN FEMORAL INTERCONDYLAR NOTCH STENOSIS AND ANATOMIC INTEGRITY OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT DURING TOTAL KNEE ARTHROPLASTY (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 0
16 Short to Mid-term Outcomes of Single-stage Reconstruction of Multiligament Knee Injury (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 7، شماره: 4
17 Stage IE Primary Bone Lymphoma:Limb Salvage for Local Recurrence (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 3، شماره: 1
18 Staphylococcus aureus Colonization in Patients Undergoing Total Hip or Knee Arthroplasty and Costeffectiveness of Decolonization Programme (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 6
19 Surgical Management of Tibial Plateau Fractures With ۳.۵ mm Simple Plates (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 21، شماره: 2
20 SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC PATELLAR TENDON RUPTURE; A CASE SERIES STUDY (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 0
21 Surgical Treatment of Chronic Patellar Tendon Rupture: A Case Series Study (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 23، شماره: 2
22 The Effect of Adding Corticosteroid to the Periarticular Injection Cocktail for Pain Control after Total Hip and Total Knee Arthroplasty: A Double-Blinded Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 10، شماره: 12
23 THE EFFECT OF PATELLA REFURCAING IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 0
24 The Effect of Total Knee Arthroplasty on Hindfoot Alignment in Patients with Severe Genu Varum and Genu Valgum (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 8، شماره: 3
25 The Results of Biplanar Distal Femoral Osteotomy; A Case Series Study (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 3، شماره: 1
26 Total Synovectomy and Bone Grafting/Cementation after Curettage of the Bone Lesion in Diffuse Type of Tenosynovial Giant Cell Tumor: A Retrospective Cohort Study‎ (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 11، شماره: 5
27 Unusual Presentation of Synovial Sarcoma as Meniscal Cyst: A Case Report (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 3، شماره: 4
28 بررسی موارد فلج عصب سیاتیک به دنبال ترزیق آمپول دیکلوفناک سدیم در ناحیه سرینی و نتایج عمل جراحی در آنها (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 3، شماره: 1
29 سیاست های کلان در بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluation of the performance of faculty members of Iran University of Medical Sciences using Association rule Mining (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی
2 Surgical Treatment of Chronic Patellar Tendon Rupture: A Case Series Study (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
3 Surgical treatment outcome of giant cell tumor of distal ulna: En bloc resection vs. curettage and bone graft (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران