دکتر امیرمحمد احمدزاده

دکتر امیرمحمد احمدزاده معاون پژوهشی هیئت تحقیقات لرزه ای تبریز

دکتر امیرمحمد احمدزاده

Dr. amirmohammad ahmadzadeh

معاون پژوهشی هیئت تحقیقات لرزه ای تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.