دکتر امیرمحمد احمدزاده

دکتر امیرمحمد احمدزاده معاون هیئت تحقیقات لرزه ای

دکتر امیرمحمد احمدزاده

Dr. amirmohammad ahmadzadeh

معاون هیئت تحقیقات لرزه ای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.