دکتر عباس رافت

دکتر عباس رافت استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

دکتر عباس رافت

Dr. Abbas Rafat

استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان تعیین جنسیت با استفاده از DNA آزاد شناور جنینی در پلاسمای خون بز آبستن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 34
2 The relationship between COVID-۱۹ and food supply suggest some animal-origin foods as an excellent vehicle of SARS-Cov-۲ (دریافت مقاله) مجله بیماریهای مشترک دام و انسان دوره: 5، شماره: 1
3 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و برخی از اختلالات تولیدمثلی گاوهای شیری در یکی از گله های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
4 بررسی برخی از خصوصیات الیاف گوسفند مغانی به روش آنالیز تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 23، شماره: 4
5 بررسی ساختار و لایه بندی جمعیت گاومیش های اکوتیپ آذری و شمالی با نشانگرهای متراکم چند شکل تک نوکلئوتیدی با استفاده از روش های Admixture، GC، PCA و MDS (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی مقاومت ژنتیکی گوسفندان نژاد قزل و آمیخته قزل-بلوچی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 2
7 گروه بندی ژنتیکی گاومیشهای بومی آذری و شمالی با روش شبکه عصبی SVM (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
8 مقایسه روش های تجزیه مولفه های اصلی (PCA) و تجزیه تشخیصی مولفه های اصلی (DAPC) در بررسی ساختار جمعیتی نژادهای اسب آخال تکه، عرب و کاسپین با استفاده از اطلاعات ژنومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مروری بر چند شکلی پروتئینهای شیر گوسفند و اثرات آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 مقایسه ی روش های همزمان سازی فحلی و بررسی تاثیر آن بر غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون میش های نژاد قزل در خارج از فصل تولید مثلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره