دکتر امیربانو کریمی

دکتر امیربانو کریمی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

دکتر امیربانو کریمی

Dr. amirbanoo karimi

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی علل بازآفرینی اسطوره در شعر معاصر ایران و رویای مکزیکی اثر لوکله زیو (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 13
2 بررسی فرآیند تکوین و دگردیسی گفتمان تصوف (با تکیه بر دال "توکل" در متون منثور متمکن صوفیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 28، شماره: 89
3 قوت‌القلوب، ملتقای دو گفتمان دانشمندی و بینشمندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 87