دکتر چنگیز مولایی

دکتر چنگیز مولایی استاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

دکتر چنگیز مولایی

Dr. Changiz Mowlaee

استاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیشنهادی دربارۀ تصحیح و قرائت دو واژه از کارنامۀ اردشیر بابکان بر پایۀ قرینه ای در شاهنامۀ فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 1
2 توضیحی درباره نقش نحوی zraiia vourukasaiia (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 1، شماره: 1
3 سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 3
4 فردوسی و هویت ملی ایرانیان (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز) دوره: 74، شماره: 243
5 کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی درباره نام ایوان ضحاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض و الانبیاء) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
6 مر یا من پیشنهادی درباره تصحیح یک بیت از شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
7 معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنت های اساطیری و حماسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
8 نقد نقد (بررسی و ارزیابی نقد احسان چنگیزی بر آبان یشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 3، شماره: 4
9 نقد و بررسی زردشت و گاهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 11
10 وصف مبهم aiva- در فارسی باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از آرایش بندگی گشته یی (توضیحی در باره مفهوم اصطلاحی بنده و بندگی در تفکرات ایرانیان باستان و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی) (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
2 کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی درباره نام ایوان ضحاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض والانبیاء) (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی