دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی

دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول

دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی

Dr. hamidreza ardestani rostami

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «دین خرم» در سخن فردوسی و پیوند آن با کیش اسماعیلی شاعر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 16، شماره: 1
2 آیا ضحاک شاهنامه را می توان مادینه پنداشت (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 41
3 اسطوره زادن زروان؛ گذار از زن سروری به مردسالاری و انعکاس آن در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 1
4 اسطوره های ایرانی؛ برآیند دگرگونی های اجتماعی و جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 40
5 اشارات اسلامی و سامی در روایات باستانی/ شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 3، شماره: 5
6 بررسی افکار و باورهای گنوسی ابوالعلاء معری و صادق هدایت (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 31
7 بررسی و بازسازی متنی مانوی (MIK III4970) (از جهان ماده تا بهشت روشنی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 15، شماره: 30
8 بررسی و تحلیل ساختارهای انسان گرایی در شخصیت های اساطیری فانتزی منظومه های حماسی بهمن نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
9 بنیان زروانی ناکشتن و به بند کشیدن ضحاک شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 1
10 تحلیل شخصیت ها مفاهیم اساطیری و انواع آن در رمان سمفونی مردگان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 17، شماره: 65
11 جایگاه مریم مجدلیه در متن های گنوسی با تکیه بر متن پارتی مانوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 17، شماره: 33
12 چرا رستم از سوی مادر ضحّاک‌نژاد است؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 1
13 حماسه ایرانی و کتاب غولان مانوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 14، شماره: 1
14 در این کهنه محراب فردوسی و نقد سیاست های ساسانی و غزنوی در سایه چرخش شخصیت گشتاسب در شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 7، شماره: 11
15 سخن گوی مرد شاهنامه و پیشینه ی مانوی زروانی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 2
16 شهرسب، مرداس و ضحاک شکستگی شخصیت شهرسب در مرداس و ضحاک (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 9، شماره: 16
17 فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاک دیو (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 7، شماره: 1
18 لهراسپ بیگانه، سگزیان ایرانی بررسی مفهوم «ایرانیان» در مصراع «همه کشور ایرانیان را دهم» (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 11، شماره: 2
19 مانی شاهنامه زروانیست (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 10، شماره: 18
20 متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M۱۸+M۲۷۵۳) و تاثیرپذیری آن از انجیل یوحنا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 5، شماره: 9
21 نفس کمال یافته در متن های دینی ایرانی (اوستا، متن های پهلوی زردشتی، متن های مانوی و فارسی دری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 5، شماره: 10
22 نگاهی به داستانِ پلاطُس (بردارکردگیِ عیسی مسیح) در کوش‌نامه و سنجشِ آن با متن‌هایِ دیگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 19، شماره: 37
23 نمودهای زروانی در متن های ایرانی ( زامیاد یشت، وندیداد، بندهش، ماه فروردین روز خرداد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 14، شماره: 27
24 یاقوتِ سرخ؛ خرد، آتشِ میانجی و جان تحلیل بیتی از دیباچة شاهنامه بر بنیان باورهای ایرانی شیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 13، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باز خوانی و تحلیل مفهوم سیمای اقوام و نژادها در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
2 بررسی جایگاه قوم سکاها در تاریخ ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بررسی وتحلیل سیمای اقوام و نژادها در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
4 تقابل سنت و مدرنیته در داستان هوس باز صادق هدایت (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
5 درباره بنیاد گنوسی گناه (نادانی و ناسپاسی) فریدون (دریافت مقاله) شاهنامه و زبان فارسی
6 شش نکته در دیباچه شاهنامه (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
7 نفس سخنگوی در اندیشه مانوی و ناصرخسرو اسماعیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
8 نمودهای عرفان (گنوس) مانوی در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات