دکتر پویا صادقی فرشباف

دکتر پویا صادقی فرشباف هیات علمی

دکتر پویا صادقی فرشباف

Dr. Pouya Sadeghi-Farshbaf

هیات علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل عددی هندسه و انرژی پتانسیل گرانشی بلوک فرادیواره در گسلش نرمال (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 6، شماره: 23
2 مدل تحلیل طیفی تمرکز تنش مرتبط با سطوح ناهموار در صفحات گسلی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 6
3 مدل خطی المان محدود در انگیزش لغزش گسلی مجاور با سد ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 99
4 مفهوم ساختاری حریم گسل های فعال با رویکردی بر مطالعات جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 8
5 منطق فازی و زاویه سنجی به عنوان ابزارهایی در معنادار کردن داده های ورودی در مدلسازی رگه های معدنی: مطالعه موردی از معدن کوه سفید، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل بهینه ساختار پژوهشی در صنعت زمین گردشگری به روش مقایسه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
2 Preliminary Dv-Index Estimate in the Southeast of the Lut Desert (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 برآورد مقدماتی شاخص Dv جنوب خاوری بیابان لوت برای ارزیابی پتانسیل ژئوتوریستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
4 بررسی ابعاد زمین ساختی سری زمین لرزه های بهمن ۱۴۰۱ خوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران
5 تحلیل حجم فرادیواره و انرژی پتانسیل گرانشی در گسل نرمال (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
6 رویکرد نوین در تحلیل ریاضی جنبش مجدد گسل ها در بازخورد به تغییرات فشار منفذی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
7 شناسایی گسل های لرزه زا جهت تحلیل خطر لرزه ای بر اساس واریو گرام ها ، مطالعه موردی بنای عینالی بر فراز رشته کوه سرخاب تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
8 طراحی مدل عددی تکتونیک کششی در چرخه لرزه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
9 مدل تقریب عددی از برخاستگی نمک در ایران با نگاه حفاظت از میراث طبیعی در محیط های شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
10 نقش میدان های تنش کششی مرتبط با گسل شمال تبریز در توسعه لندفرم های مورفوتکتونیکی مستعد برای ژئوتوریسم شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
11 ویژگی هندسی و نقش عناصر ساختاری میراث طبیعی در لندفرم های شهری: مورد مطالعاتی از شمال تبریز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست