دکتر سیدمحمود حسینی

دکتر سیدمحمود حسینی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر سیدمحمود حسینی

Dr. SeyedMahmood Hoseini

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل بازدارنده جنبش نرم افزاری درنظام آموزش عالی کشاورزی ومنابع طبیعی ازدیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
2 بررسی عوامل موثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
3 بررسی و شناخت موانع و محدودیت های کارآفرینی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
4 پیش بینی رفتارهای سازمانی مثبت کارشناسان ترویج کشاورزی بر پایه توانمندسازی روانشناختی: کاربرد روش تحقیق آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
5 تبیین روابط ساختاری بین مولفه های مهارت های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی: کاربردی از تحلیل دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 60
6 تبیین مدل کنترل راهبردی در سازمان های رسانه ای (با تمرکز بر شبکه های تلویزیونی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 106
7 تحلیل اثربخشی سازه های تطبیق با تغییر اقلیم بر مدیریت پایدار آب در بخش فضای سبز تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 67
8 تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
9 تحلیل سازوکارهای مشارکتی به منظور بازسازی مسکن های آسیب دیده در روستاهای زلزله زده شهرستان بم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 1
10 تحلیل شبکه اجتماعی سازمانهای فعال در احیای دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 4
11 توسعه نشانگرها و معیارهای سنجش ماموریت سوم دانشگاه در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 59
12 چشم اندازی بر درگیری های قومی در پاکستان؛ مطالعه موردی شهر کراچی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 20
13 چشم اندازی بر نقش آفرینی روسیه و ترکیه در لیبی؛ از رقابت تا همکاری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 117
14 رابطه سرمایه اجتماعی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 38
15 راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 13، شماره: 2
16 شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم برای بهره برداری پایدار از منابع آب بخش کشاورزی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 0
17 شناسایی و اندازه گیری مولفه های بازاریابی اخلاقی در صنایع منتخب ایران (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 4
18 شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 2
19 عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 0
20 ماموریت سوم دانشگاه فراتر از انتقال فناوری: نقدی بر رویکردهای اقتصادی در تعامل دانشکدههای کشاورزی با جامعه در کشور ایران (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
21 مدل ساختاری ترویج و آموزش مدیریت ضایعات در توسعه کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 56
22 همکاری راهبردی نیروی دریایی هند و امریکا: فرصت ها و چالش ها (با نگاهی بر نقش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 1
23 یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اسیب شناسی برنامه های توسعه پایدار روستایی ایراناز منظر قوانین برنامه های توسعه (دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
2 الگوسازی مفهومی پارادایم جدید نظام تحقیقات کشاورزی با استفاده از رو ششناسی سامانه های نرم (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
3 بازنگری روشهای پژوهش در ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی: حرکت به سوی روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
4 بحران خشکسالی و رسالت ترویج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن در جامعه عشایری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
6 بررسی برنامه ها و سیاستهای ترویج مرتعداری سازمان جنگلها و مراتع کشور از دیدگاه مرتعداران استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
7 بررسی تاثیر محتوای آموزشی مراکز آموزش عالی کشاورزی کرج در توانمندسازی فراگیران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
8 بررسی راهکارهای آموزشی - ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی دربین گندمکاران استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
9 بررسی سازوکارهای تقویت و توسعه کارکرد خدمات برون رسانی دانشگاهی درعرصه کارآفرینی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
10 بررسی سازوکارهای موثر در پذیرش و بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشاردر استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
11 بررسی عوامل تاثیر گذار بر دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان منابع طبیعی استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان برای مشارکت در مدیریت شبکه ی آبیاری سد علویان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
13 بررسی عوامل مؤثر در توسعه مهارت های کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
14 بررسی عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی درمدیریت پایدار منابع اب و خاک در حوزه ابخیز حبله رود مطالعه موردی روستای ارو (دریافت مقاله) سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
15 بررسی عوامل موثر برانگیزه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی وحد علوم و تحقیقات تهران و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
16 بررسی عوامل موثر برموفقیت طرحهای انتقال مهارت های علمی از دیدگاه روستاییان شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
17 بررسی عوامل موثر در استفاده کشاورزان از وام های رسمی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
18 بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت گندمکاران شهرستان ورامین در زمینه خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
19 بررسی میزان بکارگیری عملیات حفاظت خاک توسط کشاورزان حوزه های آبخیز کرخه و دز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 بررسی نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات ترویجی از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات ترویجی وکشاورزی در شهرستان های ارومیه و خوی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
21 بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به فناوری نانو مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
22 بررسی نیازهای آموزشی گلخانه داران گل و گیاه زینتی استان تهران از دیدگاه گلخانه داران (با استفاده از مدل بوریچ) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
23 بررسی و تحلیل نقش عوامل ترویجی- آموزشی بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
24 تاثیر آموزش های انبوهی در توانمندسازی اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی شهرستان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
25 تبیین نقش ترویج کشاورزی در مدیریت بحران خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
26 تحلیل عوامل مؤثر بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
27 تحلیل کیفی مدیریت پایدار آب در شرایط تغییر اقلیم در بخش فضای سبز تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
29 تحلیل و اولویت بندی منابع ریسک و استراتژی های مدیریت ریسک تولید گندم مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
30 توسعه آموزش کشاورزی کارآفرینانه در بین دانشجویان دختر: الزامات و راه کارها (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
31 خوداشتغالی دانشجویاندانشکده های کشاورزی استان تهران: عوامل انگیزشی و بازدارنده (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
32 دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی درموردزمینه های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
33 زمینه های مشارکتی روستاییان در بازسازی مساکن زلزله زده (مطالعه موردی: روستاهای زلزله زده شهرستان بم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
34 سازه های اجتماعی - آموزشی موثر برمشارکت کشاورزان استان گلستان درمدیریت بهینه آب کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
35 سنجش میزان پایداری کشاورزی بخش آسارا،شهرستان کرج (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 سیاست های کشاورزی پایدار: یک نیازسنجی در استان همدان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
37 شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده ترویج کارآفرینی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
38 شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناور ینانو در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
39 ضرورت و زمینه های کاربرد آینده پژوهی در ترویج و توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
40 عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان منابع طبیعی استان گیلان نسبت به کاربرد فناوری-های اطلاعات و ارتباطات در جنگلداری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
41 عوامل موثر بر جلب مشارکت فنی بهره برداران در اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی از قنوات شهرستان تفت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 عوامل موثر بر نگرش کشاورزان گندمکار پیرامون مدیریت ضایعات گندم ) مطالعه موردی کشاورزان گندمکار هشتگرد (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
43 عواهل موثر بر عدم کاربرد اینترنت در فعالیتهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
44 کشاورزی دقیق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
45 کشاورزی شهری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
46 کشاورزی شهری: چالشها و فرصتهای آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
47 کمبود آب، چالش پیش روی توسعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
48 مذل مفهومی نظام اطلاعاتی نیاز محور برای ترویج مدیریت پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
49 مشوق ها و بازدارنده های بکارگیری یادگیری الکترونیکی درآموزشهای علمی - کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
50 مکانیزم های ارتباطی تحقیق و ترویج (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
51 منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی موثر بر عملکرد شبکه دانش فردی مرتعداران استان فارس در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
52 نقش اعتبارات بخش کشاورزی در توسعه روستایی ( مطالعه موردی: اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در استان تهران ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
53 نقش دانش بومی در توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
54 واکاوی الزامات و مولفه های توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی