دکتر مرتضی صادقی

دکتر مرتضی صادقی دانشکده مهندسی شیمی

دکتر مرتضی صادقی

Dr. Morteza sadeghi

دانشکده مهندسی شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Construction of Composite Polymer Bipolar Plate for Pem Fuel Cell (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران دوره: 4، شماره: 4
2 Dehydration of Natural Gas Using Polyether Sulfone (PES) Membrane and Its Nanocomposite with Silica Particles and Nitrogen Sweeping Gas (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 5، شماره: 4
3 Efficient treatment of baker’s yeast wastewater using aerobic membrane bioreactor (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 1، شماره: 3
4 Investigation of Experimental Variables on Polyether Sulfone (PES) Membrane in Dehydration of Natural Gas (دریافت مقاله) فصلنامه مروری شیمی دوره: 3، شماره: 2
5 تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 1
6 ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 6
7 مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن-وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Abstract Format -INVESTIGATION OF GRAPHENE DISPERSION IN POLYPROPYLENE BY ADDING WAX-PE (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
2 اثر حلال بر خصوصیات جداسازی گاز غشای پلی سولفون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
3 اثر زنجیرگسترنده دی متیل پروپیونیک اسید بر ساختار و خواص تراوائی گاز غشا پلی یورتان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 ارزیابی اقتصادی فرایند غشایی نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شرب (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
5 ارزیابی عملکرد ماژول غشایی اولترافیلتراسیون برند آکوآریا در تصفیه پساب شهری برای خوراک به واحد اسمز معکوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
6 اصلاح سطح غشای اولترافیلتراسیونی الیاف توخالی پلی پروپیلنی با پلاسما (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
7 اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با پلیمریزاسیون پیوندی آکریل آمید و تاثیر آنها بر خواص جداسازی گاز غشای پلی(اتربلوکی آمید)(Pebax) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
8 اصلاح غشا الیاف توخالی اولترافیلتراسیون پلی وینیل کلراید با استفاده ازنانو ذره سیلیکا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 اصلاح نانوذرات بوهمیت باآمینواسید لیزین به عنوان اصلاح کننده برای تهیه غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
10 امولسیون پایه آبی رزین اپوکسی: تهیه و بررسی پایداری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
11 Construction of Composite Polymer Bipolar Plate for Fuel Cell (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
12 Construction of composite polymer bipolar plate for PEM fuel cell (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
13 Covalent-functionalized-CNTs incorporated poly(vinyl alcohol) nanocomposite membranes for pervaporation separation of water-isopropanol mixtures (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
14 Effect of Polyol, Diisocyanate and Chain Extender of Polyurethane Membranes on Separation of Higher Hydrocarbons from Methane (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
15 Effect of Silica Nano Particles on Gas Separation Properties of Polyurethane Membrane (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
16 Fabrication and characterizationof polyurethane/3A°zeolite mixed matrix Membrane for gas separation (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
17 Fabrication and investigation of permeability and selectivity of polyaniline membrane (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
18 Gas permeation properties of polyurethane-TiO2 nanocomposite membranes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
19 Gas Separation Performance of Polyvinyl Chloride Membrane (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
20 Gas Separation Performance of Polyvinylchloride - Silica Nanocoposite Polymeric Membrane (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
21 Gas Separation Properties of Poly(amide-imide) Membrane (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
22 Gas separation properties of the polyurethane/poly (vinyl alcohol) (PU/PVA) blend membranes with different PVA molecular weights (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
23 Investigation of gas separation properties of poly (urethane) / poly (ether block amid) (PU/PEBA) polymeric blend membrane (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
24 Polyurethane-ZnOnanocomposite membranes for gas separation (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
25 Prediction of a model to demonstrate the effect of structural parameter of polyurethane (PU) membrane on N2, O2, CO2 and CH4 permeability via adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and artificial neural network(ANN) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
26 Reverse Selectivity In Ethylene/Ethane Separation Using Cellulose Acetate-Silica Nanocomposite Membranes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
27 Rheology and Morphology of ABS/PA6 Immiscible Blends: Interpretation of rheological data with Palierne and Fractional Zener models (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
28 Separation of hydrocarbons from methane by polyurethane membranes (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
29 Separation of hydrocarbons from methane by polyurethane rubber membrane on the base of polytetramethylene mglycol(PTMG) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
30 Separation of olefin/paraffin by Cellulose Acetate-Silica Nanocomposite Membranes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
31 Study of Effect of pressure and temperature on the gas separation properties of a novel copolyimide membrane with flexible moieties (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
32 Sulfonated polyimide membrane for fuel cell application; Prepaartion, Characterization and evaluation of filmability of membrane (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
33 Synthesis of polyimide membrane for the separation of CO2/CH4 gases (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
34 Synthesis of polyimide membrane for the separation of CO2/CH4 gases (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
35 The effect of silica nanoparticles on the stability of waterborne epoxy emulsions and corrosion resistance of the coatings (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
36 بررسی اثر پلیاتیلنگلایکول ۱۰۰۰۰ با ۱۰و۲۰ درصد وزنی، بر خواص جداسازی گازهای O2 و N2 غشای خالص پلی سولفون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
37 بررسی اثر نانو ذره لیتیم بروماید در غشا پلی سولفون برای نم زدایی از جریان های گازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 بررسی اثر نانوذرات سیلیکای اصلاح شده بر خواص جداسازی گاز غشای پلی یورتان دارای ساختار حجیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
39 بررسی اثر وزن مولکولی پلی اتیلن گلایکول بر خواص جداسازی گاز غشای خالص پلی سولفون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
40 بررسی خواص جداسازی گاز غشا میکرومتخلخل ذاتی برپایه پلی ایمید و اثر فشار بر آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 بررسی خواص جداسازی گازتوسط غشا آلیاژ پلیمری پلی یورتان / پلی اتربلوک آمید (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 بررسی خواص جداسازی گازغشازمینه مرکب پلی یورتان - ملامین (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
43 بررسی خواص غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون - آلومینا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
44 بررسی خواص نفوذ گازهای (CO(2) ، O(2 و (N(2 توسط غشای آلیاژی پلی سولفون ، پلی اتیلن گلایکول (PSF/PEG 10000) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
45 بررسی خواص نفوذ گازهایN2 و 2 CO توسط غشای آلیاژی پلی سولفون پلی اتیلن گلایکول PSF/PEG6000 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
46 بررسی رفتار جداسازی گاز غشاء اتیل وینیل استات تهیه شده از فرایند جدائی فاز حرارتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/نانوهیدروکسی‌آپاتیت(PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
48 بررسی و مقایسه میزان نفوذپذیری و انتخاب پذیری غشاهای آلیاژی PSF/PEG و PAN/PSF درجداسازی گازهای دی اکسیدکربن و متان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
49 بهبود عملکرد جداسازی گاز غشا پلی یورتان با افزودن نانو ذرات نامتخلخل سیلیکا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
50 بهینه سازی فرایند تصفیه اولیه فاضلاب گاوداری با روش هیدورلیز اسیدی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 تاثیر نانو لوله های کربن بر خواص تراوایی غشای پلی ایمید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
52 تاثیرات نانولوله های کربنی بر مورفولوژی و ساختار غشای p84 در تراوایی گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
53 تاثیرذرات ملامین برخواص جداسازی گازغشای پلی سولفون (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
54 تصفیه پساب کارخانه خمیر مایه نانوایی به روش انعقادسازی الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
55 تصفیه پساب نساجی با استفاده از غشا اولترافیلتراسیون PVDF (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
56 تعیین محتوی تام فنولی، فلاونوییدی و خاصیت آنتی اکسیدانی در عصاره هگزانی اندام های هوایی گیاه خاکشیر و شاه تره (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
57 تعیین میزان فعالیت مهارکنندگی آنزیم آلفا گلوکوزیداز در عصاره هگزانی اندامهای هوایی مجزای گیاهان خاکشیر و شاه تره (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
58 جداسازی گاز با غشاء بر پایه پلی آکریلونیتریل و نانوکامپوزیت آن با ذرات سیلیکا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
59 جداسازی گاز توسط غشای آلیاژ پلیمری پلی یورتان/پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
60 حذف روغن از آب توسط غشای اولترافیلتراسیونی الیاف توخالی پلی پروپیلنی اصلاح شده با پلاسما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
61 رطوبت زدایی از گاز طبیعی با استفاده از غشا پلیمری پلی سولفون تقویت شده با نانو ذرات سیلیکا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 رطوبت زدایی از گاز طبیعی با استفاده از غشا ترکیبی پلی سولفون/پلی وینیل پرولیدن تقویت شده با نانو ذرات لیتیم یروماید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
63 رفتار تراوایی گازهای اسیدی از غشای پلی یورتان اتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
64 ساخت غشاء مرکب فیلم نازک از روش الکتروریسی و الکترواسپری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
65 ساخت غشاهای الترافیلتراسیون الیاف میان تهی فتوکاتالیستی جهت حذف رنگ متیل نارنجی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
66 ساخت و بررسی اثر نانوذرات سیلیکا برخواص جداسازی گاز غشا آلیاژی پلی سولفون- پلی آکریلونیتریل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
67 ساخت و بررسی خواص جداسازی گاز غشا نانوکامپوزیت پلی آکریلونیتریلو نانوذرات سیلیکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
68 ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاهای الیاف توخالی پلی سولفون (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
69 کاهش میزان کدورت و COD پساب نساجی با استفاده ازموادمنعقدکننده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
70 مروری برتوسعه صفحات دوقطبی کامپوزیتی درسالهای اخیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
71 مطالعات امکان سنجی طراحی، ساخت و تعیین روشبهینه تولید پودر کاتالیست، لایه نفوذ گازیGDL)الکتروکاتالیست برای انواع پیلهای سوختی پلیمری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
72 مطالعه خواص جداسازی گازهای هیدروکربنی با استفاده از غشاهای پلی یورتان برپایه پلی تترا متیل گلایکول (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
73 مطالعه و بررسی عبور گاز از غشا مرکب پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
74 مقایسه روش ساخت مورفولوژی وخصوصیات جداسازی گاز درغشاهای نانوکامپوزیت متقارن و نامتقارن استات سلولز / سیلیکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی