دکتر مهرداد محرم زاده

دکتر مهرداد محرم زاده Professor, Sport Management University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

دکتر مهرداد محرم زاده

Dr. Mehrdad Moharramzadeh

Professor, Sport Management University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Designing a Dual-Purpose Device for Strengthening Pectoralis Major and Triceps Muscles (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری های پیشرفته ورزشی دوره: 6، شماره: 1
2 Needs Assessment and Reasons for Consuming Food Supplements for Body-Building and Weightlifting Athletes in Ardabil Province (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
3 Predicting the Future Attendance of Women in Sport for All Spaces in Zanjan Based on the Social Marketing Mix (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 2
4 Review Condition of Fitness Clubs in Ardabil from the Perspective of Safety and Security (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing the competence of sports event managers and its impact on the organizational development of sports(Case study: Ardabil city) (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
2 Developing the strategic pattern of West Azarbaijan Sports and Youth Organization (WASYO) based on BSC model (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
3 Evaluation and Analysis of East Azarbaijan Football Strategic Plans and Development of Appropriate Strategies Using SWOT Matrix (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
4 Inertia Management in sport Organizations (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
5 Investigating the sports places of Ardabil in terms of accessibility criteria (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
6 The Analysis of Violence in Teen Sports and the Use of NOVIS Training Model (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
7 The effect of morning exercise training movements on clinical indicators (weight, BMI, cholesterol, blood pressure and diabetes) In women over ۳۵ years in Ardabil city (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی