دکتر روح اله یوسفی زشک

دکتر روح اله یوسفی زشک Assistant Professor of Prehistoric Archaeology, 
Department of  Archaeology, 
Faculty of Humanities, 
Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch,
Tehran, Iran

دکتر روح اله یوسفی زشک

Dr. Rouhollah Yousefi Zoshk

Assistant Professor of Prehistoric Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیدایش نهادهای پیش حکومتی در فلات مرکزی ایران؛ خان سالارهای آغاز ایلامی در تپه سفالین پیشوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی جغرافیائی انتشار نوآوریهای شناختی سبک سفال در فلات مرکزی ایران در نیمه دوم هزاره چهارم ق.م. (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی همگونی یا ناهمگونی مجموعه سفال های آلویی و چشمه علی محوطه ازبکی به روش پتروگرافی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته
3 بنای خشتی تپه چالتاسیان ورامین؛ نشانه هایی از یک نیایشگاه عصر آهن در مرکز فلات ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 شمایل شناسی نقوش مهر ها و اثر مهر های آغاز ایلامی تل ملیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران