آقای دکتر حسین میرزایی

دکتر حسین میرزایی دانشیار - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

آقای دکتر حسین میرزایی

Dr. Hossein Mirzaei

دانشیار - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین میرزایی در مجلات و ژورنالها