دکتر ماهرخ ایمانی مقدم

دکتر ماهرخ ایمانی مقدم استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران

دکتر ماهرخ ایمانی مقدم

Dr. Mahrokh Imanimoghaddam

استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Literature Review of the Rare Coexistence of Central Giant Cell Granuloma with Aneurysmal Bone Cyst: A Case Report (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 33، شماره: 5
2 ارتباط یافته های دانسیتومتری استخوان زنان با شاخص چانه ای استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 9، شماره: 4
3 ارزیابی سن مراحل تکاملی دندان های دائمی فک پایین با روش Demirjian (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 35، شماره: 1
4 Bilocular Stafne Bone Defect above And Below the Inferior Alveolar Canal Assessed by Cone Beam Computed Tomography: A Case Report (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 4، شماره: 3
5 CBCT Findings in Different Types of Temporomandibular Joint Ankylosis (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 27، شماره: 6
6 Cone Beam Computed Tomography(CBCT) Features Of A Rare Fibro-Osseous Lesion: A Case Report (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 2، شماره: 2
7 Evaluating the Accuracy Rates of Clinical and Radiographic Diagnoses Compared with Histopathologic Diagnosis of Oral Exophytic Lesions (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 2، شماره: 4
8 In Vitro Comparative Study of the Working Length Determination with Radiovisiography and Conventional Radiography in Dilacerated Canals (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 4، شماره: 2
9 Incidental Findings in Digital Panoramic Radiography of Patients Referred to Mashhad Dental School (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 28، شماره: 1
10 MRI Findings in Patients with TMJ Click (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 3، شماره: 1
11 Oral Submucous Fibrosis: a case report (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 26، شماره: 4
12 The Prevalence of Partial Changes in the Condylar Head in the Patients with Osteoarthritis: A Cone Beam Computed Tomography (CBCT) Study (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 8، شماره: 2
13 The Relationship between Osseous Changes of the Temporomandibular Joint and RDC/TMD Groups in CBCT Images (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 3، شماره: 4
14 بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال زنان با شاخص های رادیومورفومتریک استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 29، شماره: 3
15 بررسی شیوع کیست احتباسی موکوسی سینوس فک بالا در کلیشه های پانورامیک و برخی عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد- ایران (1386- 1385) (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
16 بررسی فراوانی غیبت مادرزادی مولر سوم و تغییرات همراه با آن در مراجعه کنندگان 25-14 ساله به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1385 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 1
17 بررسی موقعیت دیسک در تصاویر MRI بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 38، شماره: 2
18 بررسی همبستگی روش های موجود در تعیین میزان بلوغ اسکلتی با استفاده از مهره های گردن در رادیوگرافی لترال سفالومتری (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 2
19 بررسی یافته های رادیوگرافی پانورامیک ۴۱ مورد کیست دانتی ژور و ادونتوژنیک کراتوسیست (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 31، شماره: 1
20 بررسی یک ساله اپیدمیولوژی ضایعات رادیولوسنت در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 30، شماره: 1
21 بررسی یک ساله رادیواپسیته های بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 4
22 گزارش یک مورد نادر درگیری استخوان تمپورال و مفصل گیجگاهی فکی در آرتریت پسوریاتیک (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل دوره: 24، شماره: 1
23 مقایسه میزان موفقیت پالپوتومی مولرهای شیری به روش سولفات فریک با استفاده از سمان های زینک اکساید اوژنول و تری اکسید معدنی متراکم – مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 4
24 واکنش های پریوستی و گزارش یک مورد (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 27، شماره: 1