دکتر احسان عابدی

دکتر احسان عابدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

دکتر احسان عابدی

Dr. ehsan abedi

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.