دکتر معصومه یاسایی سکه

دکتر معصومه یاسایی سکه گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

دکتر معصومه یاسایی سکه

گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 55
2 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 0
3 نقش جو عاطفی خانواده و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی اضطراب کرونا دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری براختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی مبتلا به علائم اختلال بیش فعالی از نوع مرکب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
2 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب کرونا و اختلال وسواسی- جبری در زنان (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محوربر درک ارزشها و نگرش نسبت به مادران درنوجوانان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
4 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مراقبت و درمان
5 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی برنشانه اضطراب کرونا دردانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
6 ازدواج مجدد و تاثیر آن بر روابط زناشویی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
7 بررسی اثربخشی حرکت درمانی ریتمیک بر افزایش دقت در دانش آموزان اختلال یادگیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
8 بررسی اثربخشی روشهای تدریس مبتنی بر تعامل بر مهارت های اجتماعی و پیشرفتتحصیلی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
9 بررسی ارتباط اضطراب کرونا با سبک های دلبستگی و تمائزیافتگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 بررسی رابطه خودپنداره خداپنداره باهوش اخلاقی در مشاوران مدارس شهر بجنورد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
11 تاثیر بازیهای رایانهای اکشن بر اختلالات هیجانی-رفتاری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
12 مقایسه ی تاثیرآموزش خودآگاه ی بر تحمل ناکامی و بهزیستی روانشناختی معلمان دارای دانش آموزان آسیب دیده ذهنی و عادی ۶ تا۱۲ سال ناحیه دو شهرستان ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
13 نقش جو عاطفی خانواده و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیشبینی اضطراب کرونا دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران