دکتر بهاء الدین خالدی

دکتر بهاء الدین خالدی استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

دکتر بهاء الدین خالدی

Dr. Baha-Eldin Khaledi

استاد عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بدترین تخصیص بیمه نامه های لایه ای برای ریسک های مستقل و هم توزیع نمایی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 14، شماره: 1
2 مدل بندی خسارت های معوق در مثلث های تاخیر وابسته با در نظر گرفتن وابستگی تقویمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 38، شماره: 4
3 مطالعه ای بر ترتیب های اولویت امید ریاضی ، مطلوبیت مورد انتظار و امید ریاضی تحریف شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 25، شماره: 2