دکتر فهیمه فرزانگان

دکتر فهیمه فرزانگان دانشیار ارتودنسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

دکتر فهیمه فرزانگان

Dr. Fahimeh Farzanegan

دانشیار ارتودنسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Are Bonding Agents being Effective on the Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets Bonded to the Composite (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 3، شماره: 2
2 Comparison of Oral Health-related Quality of Life in Treated and Untreated Class II Adolescent Patients (دریافت مقاله) دوفصلنامه ارتودنسی ایران دوره: 18، شماره: 2
3 Evaluation of Mandibular Third Molar Positions in Various Vertical Skeletal Malocclusions (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 1، شماره: 2
4 Is Low Intensity Pulsed Ultrasound (LIPUS) Effective in the Success Rate of Alveolar Cleft Graft? (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 12
5 Sol-gel synthesis of amorphous calcium phosphate nanoparticles in brown rice substrate and assessment of their cytotoxicity and antimicrobial activities (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 12، شماره: 1
6 The relationship between oral habits in children and mothers' personality characteristics (دریافت مقاله) دوفصلنامه ارتودنسی ایران دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی تاثیر کشیدن دندانهای پرمولر اول در بیماران تحت درمان ارتدنسی ثابت بر روی شاخصهای مورفومتریک لبخند (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 42، شماره: 3
8 بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 31، شماره: 3
9 بررسی و مقایسه تاثیر الگوهای تابشی مختلف و الگوی تابشی پیشنهادی جدید بر ریزنشت ترمیم های کامپازیتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 29، شماره: 1
10 مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، رضایت بیمار و میزان اضطراب ناشی از درمان در بیماران تحت درمان با ارتودنسی ثابت و منظم کننده های شفاف (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An in vitro Study on the effect of amorphous calcium phosphate and fluoride solutions on color improvement of white spot lesions (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
2 In-vitro study of cytotoxicity and genotoxicity of nanoamorphus calcium phosphate(NACP) in macrophage RAW264 cell line (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
3 بررسی تاثیر کامپوزیت ارتودنسی حاوی نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم و کایتوزان بر تغییرات محتوای معدنی مینا و جمعیت استرپتوکوک موتانس در بیماران ارتودنسی ثابت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)