دکتر جعفر قره چاهی

دکتر جعفر قره چاهی استاد پروتز های دندانی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

دکتر جعفر قره چاهی

Dr. Jafar Gharechahi

استاد پروتز های دندانی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
2 بررسی اثر موقعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران بی دندان (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 4
3 بررسی مقایسه ای مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 4
4 پروتز ترکیبی مسدودکننده– چشم با استفاده از مگنت : یک گزارش بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 35، شماره: 3
5 تاثیر طراحی مجموعه کلاسپ بر الگوی توزیع تنش وارده بر دندان پایه پروتز پارسیل انتهای آزاد : یک بررسی به روش واکاوی اجزاء محدود (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 1
6 ساخت پروتز بینی متصل به پروتز پارسیل مسدود کننده فک بالا بوسیله مگنت (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 1
7 ساخت پروتز گوش متکی بر ایمپلنت (گزارش مورد) (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 3
8 مقایسه میزان استحکام کششی چهارنوع دندان مصنوعی آکریلی در محیط آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 36، شماره: 2