دکتر نوشین محتشم

دکتر نوشین محتشم استاد - آسیب شناسی دهان ، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد - ایران

دکتر نوشین محتشم

Dr. Nooshin Mohtasham

استاد - آسیب شناسی دهان ، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Literature Review of the Rare Coexistence of Central Giant Cell Granuloma with Aneurysmal Bone Cyst: A Case Report (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 33، شماره: 5
2 Adenoid Cystic Carcinoma of the Buccal Mucosa with Rare Delayed Frontal Bone Metastasis: A Case Report (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 5، شماره: 4
3 Aggressive plexiform mandibular ameloblastoma arising from a dentigerous cyst: A case report (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم پزشکی و داروسازی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 1
4 Association between Tissue Expression of Toll-Like Receptor and Some Clinicopathological Indices in Oral Squamous Cell Carcinoma (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 11، شماره: 2
5 Association of HLA-DRB1 with Recurrent Aphthous Stomatitis in Northeast Iranian Population (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 7، شماره: 3
6 Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical Features (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 1، شماره: 1
7 Central giant cell granuloma of maxillary bone in pediatric patient: A case report (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم پزشکی و داروسازی آسیای مرکزی دوره: 1، شماره: 5
8 Comparative Assessment of Nuclear and Nucleolar Cytochemical Parameters of Oral Epithelial Cells in Smokers and Non-Smokers by Methyl Green-Pyronin Staining (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 1، شماره: 1
9 Consistent absence of BRAF mutations in salivary gland carcinomas (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 6، شماره: 2
10 Cytomorphometric Evaluation of Oral Mucosa among Children undergoing Acrylic Removable Orthodontic Appliances: An in vivo Study (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 11، شماره: 2
11 Epidermal Growth Factor Receptor Expression in Oral Squamous Cell Carcinoma by Immunohistochemical Technique and its Correlation with Clinicopathological Features (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 27، شماره: 4
12 Evaluating the Accuracy Rates of Clinical and Radiographic Diagnoses Compared with Histopathologic Diagnosis of Oral Exophytic Lesions (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 2، شماره: 4
13 Extrinsic and intrinsic pathways of apoptosis and related molecules in ischemic stroke (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم پزشکی و داروسازی آسیای مرکزی دوره: 1، شماره: 4
14 Metastasis of Colon Adenocarcinoma to Maxillary Gingiva and Palate (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 32، شماره: 5
15 Oral Verrucous Carcinoma and Ameloblastoma: A Rare Coincidence (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 27، شماره: 2
16 Overexpression of Lactate Dehydrogenase in the Saliva and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 7، شماره: 2
17 RT-qPCR Analysis of LAMP۳ (CD۲۰۸) Gene Expression in Oral Lichen Planus and Oral Squamous Cell Carcinoma (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 12، شماره: 1
18 Sebaceous Carcinoma of Inner Canthus of the Eye: Report of a Case (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 7، شماره: 2
19 Success Evaluation of Pulpotomy in Primary Molars with Enamel Matrix Derivative: a Pilot Study (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 5، شماره: 2
20 Ten-year-evaluation of odontogenic cysts and tumors related to the impacted teeth (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 19، شماره: 49
21 The Effect of Full Crown Preparation on Normal and Inflamed Pulp Tissue: An Animal Study (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 2، شماره: 1
22 بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-۶۷ با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 28، شماره: 1
23 بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست های دنتی جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
24 بررسی بروز آنتی ژن های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
25 بررسی بروز MDM2 و P53 در کیست دنتی ژروس و ادنتوژنیک کراتوکیست به روش ایمنوهیستوشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 39، شماره: 2
26 بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 1
27 بررسی مقایسه ای بین تشخیص های بالینی و گزارشات آسیب شناسی بیماران تحت بیوپسی در بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد در طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 30، شماره: 1
28 بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 1
29 بررسی هیستولوژیک ترومای اکلوژن بر پالپ و پری اپیکال دندان مولر سگ : مطالعه حیوانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 43، شماره: 1
30 ترابکولار جوونایل اوسی فاینگ فیبروما در فک پایین: گزارش مورد (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 38، شماره: 3
31 تغییرات بافتی در ناحیه مفصل گیجگاهی- فکی خرگوش متعاقب تزریق (rBMP2) Recombinant-Bone Morphogenetic Protein-2 موضعی طی جلو آوردن فک پایین با بایت جامپر (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 36، شماره: 1
32 گزارش سه مورد گرانولر سل تومور در زبان (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 2
33 گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 31، شماره: 1
34 گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوع (MEN۲B) ۲B (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 30، شماره: 3
35 یافته های بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به ضایعات اگزوفیتیک محیطی در مراجعه کنندگان به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد-ایران در طی سال های86-1383 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 3
مقالات کنفرانسی