دکتر عباس مکارم

دکتر عباس مکارم استاد دندانپزشکی کودکان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

دکتر عباس مکارم

Dr. Abbas Makarem

استاد دندانپزشکی کودکان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of relationship between emotional intelligence and clinical performance in training field in Midwifery students of Nursing and Midwifery School (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 2
2 ارزشیابی وضعیت آموزش در بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد با کمک الگوی ارزشیابی سیپ CIPP در سال تحصیلی 93-91 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 38، شماره: 4
3 Developing Educational Competencies Required for the Infectious Diseases Specialty Residency Program in Iran: A Competency-based Curriculum (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 2
4 Evaluation of Survival Time of Tooth Color Dental Materials in Primary Anterior Teeth (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 1، شماره: 1
5 Medical Faculty Members’ Teaching Competencies and Factors Affecting It (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 3
6 Socioeconomic background of students in Mashhad University of Medical Sciences: A comparative study (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 9، شماره: 4
7 What Are the Best Strategies for Faculty Development in Medical Schools (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی تاثیر دو رویکرد آموزش استادمحور و مساله محور در بروز خطاهای گزارش نویسی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی تاثیر دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر رضایتمندی و دانش آنان در زمینه مهارتهای تدریس و ارزشیابی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 44، شماره: 1
10 بررسی تطبیقی نظام آموزش مداوم دندانپزشکی در ایران با برخی کشورهای جهان (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 41، شماره: 4
11 بررسی رژیم غذائی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 31، شماره: 3
12 بررسی سلامت دهان و دندان در بیماران کانون هموفیلی خراسان در سال 1383 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 2
13 بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 2
14 بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 0
15 بررسی کیفیت خدمات آموزشی ضمن خدمت به کارکنان شاغل در مراکز جامع سلامت شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 2
16 تدوین استانداردهای ارتقا کیفیت برنامه دندانپزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 37، شماره: 2
17 دیدگاه اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد سیستم ارزشیابی اساتید و عوامل موثر بر ارزشیابی آنان (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 40، شماره: 4