دکتر سیده حوریه موسوی

دکتر سیده حوریه موسوی دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

دکتر سیده حوریه موسوی

Dr. Seyedeh Horiyeh Moosavi

دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر دهان شویه کلرهگزیدین ۱۲/۰% بر میکروهاردنس و الاستیک مدولوس عاج و سمان دندان های کشیده شده در اثر پریودونتیت مزمن و سالم (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 45، شماره: 3
2 مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 44