دکتر حمید تنکابنی

دکتر حمید تنکابنی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر حمید تنکابنی

Dr. Hamid Tonekaboni

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی تاثیر گروه های ذی نفود داخلی بر ناکارآمدی نظام دیوان سالاری ایران در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 2
2 بازشناسی عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بر نظام دیوان سالاری تاریخی ایران در دوره باستان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
3 تاثیر انقلاب مشروطیت در دیوان سالاری دوره قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 1، شماره: 1
4 تحلیلی از وضعیت تشکیلات اداری و موانع تحول آن در ایران عصر مشروطیت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 4، شماره: 1
5 تحلیلی بر نقش «کژتابی های مالی ـ اداری سازمان یافته» در «دیوان سالاری» و «توسعه پایدار» (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
6 تحلیلی بر نقش تاریخی و جایگاه سپهسالار قزوینی در تحول نظام مند ساختار دیوان سالاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 7، شماره: 4
7 منزلت «قانون» و «نظم» در نظریه های علوم اجتماعی و مدیریت و پیشینه آن در اداره امور ایران عصر قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
8 موانع تحرک اجتماعی و تاثیرات آن در تحرک شغلی کارکنان سازمان های دولتی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 4، شماره: 3