دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

Dr. Abdolkarim Zamani moghadam

استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آلودگی به کمپیلوباکتر درپرندگان وحشی در اسارت در منطقه ی شهرکرد به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 4
2 ارزیابی اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص های رشد، پروفایل لیپیدی سرم و چربی گوشت در طیور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
3 ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ توت سفید (Morus alba) بر شاخص های خونی، سرمی و آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
4 ارزیابی اثر ویتامین C در افزایش عملکرد پاسخ ایمنی هومورال و مخاطی در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی حاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
5 ارزیابی پاسخ های ایمنی هومورال و ایمنی سلولی پیامد واکسیناسیون با نانوذره نیوکاسل بر پایه کیتوزان همراه با یاور مولکولی هموکینین-۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
6 Comparative histomorphometrical study of genital tract in adult laying hen and duck (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 3، شماره: 1
7 Comparison of intranasal administration of diazepam, midazolam and xylazine in Pigeons: Clinical evaluation (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی آلودگی به Listeria monocytogenes و Listeria ivanovii در پرندگان وحشی قفسی شهرکرد به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 1
9 بررسی اثر پودر کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) و عصاره الکلی برگ توت سفید (Morus alba) در مقایسه با ویتامین بر عملکرد رشد و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 33، شماره: 1
10 بررسی اثرات اسید استیک برعملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی اثرات محافظت کنندگی عصاره الکلی پوست انار در برابر استرس اکسیداتیو متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
12 بررسی تاثیر اسی د آسکوربیک بر پارامترهای ساختار قلب و ق درت انقباضی بطن راست د ر جوجه های گوشتی پرورش یافته د ر ارتفاع بالا به روش اولتراسونوگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 1
13 بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
14 بررسی سرولوژیکی آلودگی ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ (H(9)N(2 در جمعیت انسانی منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 4
15 بررسی کارایی آزمایش های HI و ELISAو مقایسه ی آن ها با تابلوی خونی در چالش با ویروس های آنفلوانزای پرندگان(H۹N۲) و گامبورو در شترمرغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
16 تاثیر آویشن و دارچین بر میزان اکسیداسیون لیپید ها و نیتریک اکساید در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 2
17 تاثیر بیومین‎ایمبو و بیومین پی‎ای‎پی بر عملکرد رشد، پراکسیداسیون‎لیپیدی و نیتریک‎اکساید در سرم بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
18 تاثیر تر یکب بایومین محتوی پروبیوتیک و پربیوتیک بر عملکرد جوجههای گوشتی و پاسخ ایمنی در برابر واکسن نیوکاسل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 3
19 تاثیر جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد، جوجه درآوری و پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی در چرخه دوم تولید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 2
20 تاثیر نانو ذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عملکرد رشد،ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
21 تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-۳ به امگا-۶ بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
22 جستجوی مولکولی O rnithobacterium rhinotracheale در موارد عفونت های تنفسی ماکیان گوشتی شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 25، شماره: 3
23 جستجوی مولکولی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوای در کبوترهای شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 1، شماره: 1
24 ردیابی مولکولی کمپیلوباکتر در کبوترهای خانگی شهرکرد (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
25 شناسایی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بیماری نیوکاسل به روش مولکولی در طیور صنعتی استان اصفهان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
26 شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشریشیاکلی O157:H7 در تخم طیور(بلدرچین،مرغ،کبوتر و شترمرغ) بومی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 2
27 مطالعه فیلوژنیتیکی و ژنوتیپی سویه های ویروس برونشیت عفونی گله های گوشتی به روش RT - PCR و تعیین توالی ژن گلیکوپروتیین S1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشرش یاکلی E.Coli در گله ها ی ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 GENOMIC DETECTION OF CHICKEN ANEMIA VIRUS IN LAYING HENS IN ISFAHAN PROVINCE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Investigating the contamination rate and antibiotic resistance of Salmonellagallinarum in laying poultry herds of East Azarbaijan province in ۲۰۲۱ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و پژوهشهای دانش بنیان در میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی
4 Investigating the contamination rate of cockatiels with Macrorhabdusornithogaster in Tabriz city in ۲۰۲۲ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و پژوهشهای دانش بنیان در میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی
5 بررسی تاثیر نانوسیلور بر روی اووسیست های آیمریا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
6 بررسی گذشته نگر شیوع فصلی بیماریهای مختلف درگله های جوجه گوشتی ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 تاثیر اسید آسکوربیک بر تغییرات هیستومورفولوژیکی قلب و عروق قلبی جوجه های گوشتی در سندرم آسیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 تکنیک هاى تلقیح مصنوعى و افزایش کارایى تولیدمثلى در شترمرغ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
9 علل حذف لاشه ها ومیزان بازده لاشه های طیور در کشتارگاه صنعتی شهرستان دلیجان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 مرورى بر مراقبت هاى ویژه و اورژانسى در پرندگان زینتى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
11 مقایسه چهار دوز مختلف زایلازین - کتامین در بیهوشی طوطی استرالیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 ناهنجاری ها و بیماری های مختلف در بررسی 6 ماهه یک فارم شترمرغ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران