دکتر علی سلطانی

دکتر علی سلطانی دانشیار علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر علی سلطانی

Dr. Ali Soltani

دانشیار علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی برای پایش اکولوژیک در جنگل های زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه حفاظت شده جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
2 ارزیابی و مدل سازی شبکه عصبی درختان چنار خطرآفرین فضای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
3 بررسی الگوی پراکنش درختان ولیک (Cratagus monogyna) آلوده به لیسه (Yponomeuta padella) در جنگل های بازفت استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 14
4 تفکیک فلوریستیک گروه های اکولوژیک بزرگ مقیاس در جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
5 مدلسازی پراکنش گونه زالزالک در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل آنتروپی بیشینه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 توالی و پویایی در تودههای جنگلی : مروری بر پژوهش های صورت گرفته (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 مروری بر مفهوم پویایی در اکوسیستمهای جنگلی و چگونگی سیر توسعه ی طبیعی در آنها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار