دکتر مهدیه زکی زاده

دکتر مهدیه زکی زاده وزارت نفت

دکتر مهدیه زکی زاده

Dr. Mahdieh Zakizadeh

وزارت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Artificial Intelligence ApplicationsinOil & Gas Industries (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
2 BlockchaininOil & Gas Industries (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
3 Cloud Computing Solutions for Oil & Gas (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
4 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle In Various Climatic Conditions Using R۲۲ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
5 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۴۱۰a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
6 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration Vapor CompressionCycle In Various Climatic Conditions Using R۴۰۷c (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
7 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration VaporCompression Cycle In Various Climatic Conditions Using R۱۳۴a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
8 IoT & IIoT in Oil & Gas Industries (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
9 Mobile Cloud ComputingA Complete Survey (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
10 Opportunities and challenges of achieving green campuses with cloud computing in the construction industry (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
11 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۱۳۴a (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
12 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۲۲ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
13 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۴۰۷c (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
14 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۴۱۰a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
15 بررسی جامع الگوریتم بهینه ساز پنگوئن امپراتور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
16 طراحی چند لایهای پالایشگاه با رویکرد افزایش راندمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی
17 مدیریت اطلاعات و مدارک با استفاده از سامانه بارکد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی
18 هوشمندسازی عرضه و تقاضای انرژی با استفاده از شبکه پهای عصبی(کدگذاری و بازیابی اطلاعات انرژی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی