دکتر احد باقرزاده خلخالی

دکتر احد باقرزاده خلخالی Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

دکتر احد باقرزاده خلخالی

Dr. Ahad Bagherzadeh Khalkhali

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تأثیر پارامترهای خاک بر رفتار شیروانی خاکی اصلاح شده با میخکوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 98
2 Dynamic Mechanical Behavior of Rock Materials (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 1، شماره: 2
3 Evaluation of Seismic Performance of Concrete Gravity Dams Under Soil-structure-reservoir Interaction Exposed to Vertical Component of Near-field Earthquakes During Impounding Case study: Pine Flat Dam (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 2، شماره: 4
4 Evaluation of Ʋ-Lnp' Curves for the Stabilization of Saline Clayey Soils (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 10
5 Geotechnical Challenges of Tehran Metro Line 7 (South Northern Route) (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 5
6 Investigating the Effect of Nanoclay Additives on the Geotechnical Properties of Clay and Silt Soil (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 3، شماره: 2
7 Investigation into the effect of bed stiffness on seismic performance of concrete gravity dam under far- and near-field earthquakes (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 3، شماره: 1
8 Investigation the Deformations of Shahr-e- Bijar Dam During Impoundment (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 2، شماره: 1
9 Monitoring of Concrete Face Rock fill Dam (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 2، شماره: 2
10 Stability Control of Narmab Dam and Sensitivity Analysis of Reliability Coefficients (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 9
11 Use of Shear Wave Velocity in Evaluation of Soil Layer’s Condition After Liquefaction (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 3، شماره: 3
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره ای در خاک ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 110
13 بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوششدار کردن» و «خودکارسازی بهرهبرداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت نشست شمع در خاک رس با تغییر پارامترهای ژئومتری شمع و مقاومتی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
2 آنالیز ذوب برف و یخ در روسازی راه با استفاده از روش HAP (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
3 ابزاردقیق سنتی و نوین در پایش و کنترل پایداری سازه های ژئوتکنیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
4 اثر سربار بر میزان نشست و تنش در دو تونل با مقاطع متغیر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
5 اجرای خاکریزی در مناطق دارای ترازآب بالا با استفاده از ژیوسنتتیک ها ( با تاکید بر مطالعه مورد یاجرای خاکریز پروژه راه آهن حجاما، ساوا، عراق) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
6 ارتباط سرمایه اجتماعی با رعایت قوانین ترافیکی پلیس راهور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
7 ارزیابی اندرکنش خاکهای ریزدانه- ژئوکامپوزیت ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی بهبود راندمان انتقال و توزیع آب کشاورزی در کانال های اصلی آبیاری با بهره گیری از راهکارهای پوشش دار کردن و اتوماسیون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
9 ارزیابی پارامترهای مقاومتی خاک بر اساس آزمونهای برجا و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در شهر بوشهر بر اساس روش های آزمون مقاومت استاندارد SPT و آزمون مقاومت نفوذ مخروط CPT و مقایسه نتایج این روش ها با یکدیگر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 ارزیابی پتانسیل روانگرایی موج شکن بندر تنبک براساس نتایج SPT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
12 ارزیابی تاثیر ارتفاع قایم دیواره گود بر روی حجم میخ های پایدار سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
13 ارزیابی تاثیر عوامل صوتی پیرامونی بر عملکرد رانندگان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 ارزیابی تغییرشکل افقی و قائم سد پیشین با استفاده از اطلاعات ابزاردقیق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
15 ارزیابی تغییرشکلها در تونل های بزرگ مقطع شهری (مطالعه موردی تونل دو طبقه آرش- اسفندیار- نیایش) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
16 ارزیابی تنش _ نشست پی و بدنه سد شهربیجار در پایان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
17 ارزیابی روش های آببندی پی بر میزان تراوش سد نرماب (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
18 ارزیابی سیستم ابزاربندی در سدهای خاکی-سنگریزه ای با مطالعه موردی سدهای لار و پانزده خرداد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
19 ارزیابی فرآیند بهره برداری از سد سفیدرود با دیدگاه روش رتبه بندی متحد (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
20 ارزیابی فشار آب حفره ای در بدنه و پی سد مخزنی کبودوال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 ارزیابی فنی ابزاردقیق متداول در سدهای خاکی-سنگریزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
22 ارزیابی گسترش تنش در بدنه سد بتنی دوقوسی بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
23 ارزیابی لرزه ای سد شفارود بر پایه ی بدنه ی بتن غلتکی متقارن ذوزنقه ایFSHD (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
24 ارزیابی مدول برشی مصالح درشت دانه از آزمایشات PLT و LWD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
25 ارزیابی و رفتارسنجی میزان نشست سد کبودوال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
26 اصول مهندسی طرح و اجرای بتن غلطکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
27 امکان سنجی و تعیین محدوده مناسب عوامل فنی موثر جهت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
28 اولویت بندی روش های تعمیر و نگهداری در راه های آسفالتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
29 Behavior of Geogrid reinforced Stone columns (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
30 Effect of adding nanoclay to CCL layer on the leachate seepage of ESL (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
31 Evaluation of Limit Equilibrium and Finite Element Methods in Slope Stability Analysis - Case Study of Zaremrood Landslide (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
32 Studying shear behavior of FRP reinforced sand by triaxial test (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
33 بازیافت زمین با استفاده از خاکریزهای هیدرولیکی و امکان یابی ، روشهای ساخت و آنالیز جزایر مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
34 بررسی اثر اضافه کردن افزودنی معدنی و صنعتی به مخلوط آسفالتی و تاثیر آن بر پدیده ی عریان شدگی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
35 بررسی تاثیر زاویه نیل و اندرکنش خاک بر شیروانی ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
36 بررسی تاثیر سختی ژیوگرید و شیب شیروانی خاکی مسلح شده بر نشست پی های نواری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
37 بررسی تاثیرات افزودن نانو ذرات خاک رس به خاک موجود در لایه نفوذ ناپذیر CCL لندفیل جهت کنترل سرعت نفوذ شیرابه با PH های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
38 بررسی تاثیرات عرض خاک رس موجود در لایه نفوذ ناپذیر CCL لندفیل جهت کنترل سرعت نفوذ شیرابه به کمک مدل سازی سه بعدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
39 بررسی تغییرات نشست در مقایسه تحلیل های دو نرم افزار SAFE و PLAXIS 3D (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
40 بررسی رابطه بین رضایت از سفر و آرامش ذهنی با تاکید بر نقش ویژگی های شخصیتی (مطالعه موردی اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
41 بررسی رفتارنگاری بخشی از تونل خط دو قطار شهری کرج و مقایسه آن با نتایج تحلیل های عددی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
42 بررسی عددی الگوی بارگذاری بر میزان نشست در خاک رس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
43 بررسی عددی تاثیر دانه‎ بندی و ابعاد نمونه بر روی مقاومت برشی خاکهای درشت دانه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
44 بررسی عددی تاثیر نفت خام برتراوش پایدار شیروانی خاک رسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
45 بررسی عددی تاثیر نوع بار بر نشست خاک بهسازی شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
46 بررسی عددی شیروانی خاکی تحت تاثیر ترازافزایی تراز آب(مقایسه تحلیل عددی با مدل فیزیکی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
47 بررسی عددی عملکرد شمع های بتنی با مقطع سنتی و بهینه تحت اثر بار جانبی در خاکC-φ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
48 بررسی کامپوزیت ها از دیدگاه پارامترهای مقاومت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
49 بررسی مشکلات حین ساخت و پس از ساخت ناشی از عدم شناخت ژئوتکنیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
50 بررسی نشت در پی سد بتنی زیردان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
51 پایدارسازی خاک به روش میخکوبی یا نیلینگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
52 پایدارسازی زمین لغزش های سد زارم رود بر پایه آنالیز برگشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
53 پدافند غیر عامل در قطار شهری مترو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
54 پدیده ی تاثیر ابعاد نمونه در آزمون های ژئوتکنیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
55 پیش بینی جریان ترافیک (تردد) در افق کوتاه مدت و بلندمدت با بکارگیری روش های شبکه عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
56 تاثیر بهسازی خاک زیر پی سطحی با استفاده از ژیوفوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
57 تاثیر پرداخت الکترونیکی عوارض جاده ای به روش AHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
58 تاثیر رفتار رانندگان بر احتمال تصادفات رانندگی(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
59 تاثیر روند حفاری تونل های دوقلو روی نشست های سطحی زمین نرم در تونل سازی سپری EPB TBM (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
60 تاثیر ژیوفوم ها در کنترل فشار جانبی کوله ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
61 تاثیر نانوذرات در کاهش سرعت نفوذپذیری در لندفیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
62 تاثیر هندسه بارگذاری بر تحلیل تغییرشکل گودبرداری با دیواره قوسی در محیط های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
63 تاثیرپذیری تغییرشکل ها و اعوجاج سد بتنی دو قوسی بختیاری از زلزله های حوزه نزدیک و دور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
64 تحلیل پایداری سد نرماب و آنالیز حساسیت ضریب اطمینان نسبت به تغییرات عوامل موثر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
65 تحلیل تطبیقی عملکرد حفاظ های ایمنی (گاردریل) در کمربندی های شهری و برون شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
66 تحلیل دینامیکی پایداری تونل در خاک های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
67 تحلیل دینامیکی سد البرز مازندران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
68 تحلیل دیوارهای حایل خاک مسلح با عرض محدود برای زلزله های با حوزه دور و نزدیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
69 تحلیل رفتار پانل های بتنی تقویت شده تحت بار انفجار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
70 تحلیل سینماتیکی گوه های سنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
71 تحلیل عددی و مانیتورینگ تونل به روش حفاری NATM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
72 تحلیل و بررسی میزان تاثیر روش بیوگروت در بهسازی خاک های ماسه ای به روش عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
73 تحلیل و پایدارسازی زمین لغزش های سد زارم رود بر پایه آنالیز برگشتی با نرم افزار PLAXIS V8.6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
74 تحلیل و طراحی بندهای انحرافی بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
75 تصفیه آب به وسیله فناوری نانو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
76 تعیین زاویه اصطکاک مصالح پاره سنگی بر اساس نمودار p-q به ازای آزمون های برش مستقیم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
77 حفاظت کاتدی در خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
78 روش سویدی برای اجرا و تراکم هسته های رسی در سدهای خاکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
79 روش های مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
80 سیستم های گرمایشی ذوب برف و یخ بر روی سطوح روسازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
81 ضرورت ارزیابی پوشش نهایی تونلهای شهری تحت تاثیر بارگذاری انفجار سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در رفع موانع صنعت ساخت و ساز کشور - محور ویژه: عمران(سازه، ژئوتکنیک و مدیریت ساخت)، معماری و شهرسازی
82 طراحی و اجرای سازه های خاکی مسلح شده با ژئوگرید (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
83 طرح اختلاط روسازی بتن غلتکی همراه با تحلیل نرم افزاری رویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
84 عوامل و راهکارهای کنترل ترک خوردگی بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
85 فناوری نانو تکنولوژی در بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
86 کاربرد الگوریتم جامع مورچگان و انواع آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
87 کاربرد زهکش های نیمه پیش ساخته قائم ژئوتکستایلی در مقاوم سازی زمین در برابر زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
88 کنترل فرسایش ساحلی با شیروانی خاک مسلح ژئوتکسایل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
89 مخاطرات ژئوتکنیکی در تونل سازی و سازه های روزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
90 مدل سازی زمان سفر و هزینه های عدم اطمینان در سفرهای بزرگراهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
91 مدل سازی عددی دیوار گود با استفاده از انکراژ و مقایسه ان با دیوار میخ کوبی شده و بررسی بهینه ترین روش با استفاده از ایین نامه FHWA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
92 مدل سازی عددی دیوار میخ کوبی شده در شرایط مختلف و مقایسه با روش FHWA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
93 مرور فنی بر تاثیر بارش سهمگین و پوشش گیاهی بر گسیختگی شیروانی های خاکی اشباع-غیر اشباع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
94 مرور فنی بر نگهداری و علاج بخشی کانال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
95 مروری بر اجرای چاه های عمیق پروژه های زمین گرمایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
96 مروری بر طراحی خطوط انتقال آب و آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
97 مروری بر کاربرد نانو ذرات در رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی و ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
98 مروری بر مشخصات فنی، رفتار و اصول طراحی ستون های سنگی غیر مسلح و مسلح شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
99 مروری بر نوآوری های بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
100 مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژیوتکنیک مسیر تونل خط 7 مترو تهران (قطعه شمالی جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
101 مطالعه میکرومکانیکی آزمون برش مستقیم در خاکهای دانه ای و بررسی تاثیر تنش سربار بر روی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
102 معرفی انواع چیپ سیل و روش طراحی و اجرا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
103 معرفی ژئوسنتتیک ها؛ انواع، خواص و کاربردهای آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
104 معرفی و ارزیابی EICP در پایداری شیروانی ها و بهسازی زمین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
105 مقاوم سازی ایستگاه مترو با استفاده از بتن الیاف فولادی تحت اثر بار انفجار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
106 مقاوم سازی بدنه سدهای بتنی دربرابر زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
107 مقایسه آزمایش های CBR ، LWD و سه محوری سیکلی و ارتباط آن ها جهت تعیین مدول بر جهندگی خاک بستر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
108 مقایسه عددی تغییرشکل های افقی و قایم پی های سطحی باابعادهندسی مختلف تحت بارگذاری های متنوع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
109 نحوه ارزیابی پروژه ژئوتکنیکی از دیدگاه لرزه ای و نحوه پهنه بندی بسترهای خاکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری