آقای دکتر سید سعید رضا عاملی

دکتر سید سعید رضا عاملی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر سید سعید رضا عاملی

Dr. Seyed Saeed Reza Ameli

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید سعید رضا عاملی در مجلات و ژورنالها