علی بختیاری

 علی  بختیاری

علی بختیاری

Ali Bakhtiari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.