دکتر اردشیر ظفری

دکتر اردشیر ظفری استادیار فیزیولوژی ورزش/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر اردشیر ظفری

Dr. ardeshir zafari

استادیار فیزیولوژی ورزش/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین هوازی همراه یا بدون محدودیت کالری بر نیم رخ لیپیدی در زنان بزرگسال چاق (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 20، شماره: 4
2 The effect of eight weeks of aerobic training and anethum herbal supplementation on lipid risk factors for cardiovascular disease in inactive obese men (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 5، شماره: 1
3 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت کم و متوسط بر سطوح HbA۱c، برخی عوامل هماتولوژیک و درصد چربی بدن در مردان چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع۲ (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 7، شماره: 2
4 فعالیت بدنی و غلظت هموگلوبین گلیکوزیله سرم (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 3
5 مقایسه اثر مصرف حاد ترکیب AAKG - سیترولین و آب لبو قبل از یک جلسه فعالیت ورزشی شدید بر شاخص های خونی فشار اکسایشی ورزشکاران مرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اجرای تداومی و تناوبی دراز مدت بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی در دوندگان نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکردهای نوین در ورزش جانبازان و معلولین
2 اثرات اجرای دوهای تداومی و تناوبی دراز مدت بر شاخص های هماتولوژیک خون در دوندگان نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکردهای نوین در ورزش جانبازان و معلولین
3 اثرات دوهای تداومی و تناوبی دراز مدت بر نیم رخ لیپیدی و شاخص توده بدنی در دوندگان نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکردهای نوین در ورزش جانبازان و معلولین
4 اثرات هشت هفته تمرین استقامتی و زیره سبز بر نیم رخ لیپیدی در بانوان جوان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکردهای نوین در ورزش جانبازان و معلولین
5 ارتباط بازاریابی رابطه مند با رضایت مندی و وفاداری مشتریانباشگاه های ورزشی شهرستان دامغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکردهای نوین در ورزش جانبازان و معلولین
6 ارتباط حداکثر اکسیژن مصرفی با ترکیب بدن و توزیع چربی زیرپوستی در مردان با و بدون سندرم متابولیک شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
7 ارتباط میزان فعالیت بدنی با غلظت لپتین و لیپوپروتئین های سرم خون بانوان چاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
8 ارتباط میزان فعالیت بدنی با غلظت لیپوپروتئین سرم در مردان فعال و غیرفعال و مبتلا به بیماری عروق کرونر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
9 Somatotype, and body composition of competitive female tennis, table tennis, badminton, and squash players (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 بررسی اثر دویدن شدید در آب عمیق و روی نوار گردان تا سرحد واماندگی بر فاکتورهای لکوسیتی در سرم خون دختران جوان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
11 تاثیر مصرف مکمل کافئین بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی در مردان اندام پرور شهرستان دامغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکردهای نوین در ورزش جانبازان و معلولین
12 تاثیر یک جلسه فعالیت زیربیشینه بر تهویه ی ریوی افراد ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان (به روش تجزیه تحلیل سوات) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
14 تعامل فعالیت بدنی و هورمون لپتین در سلامت بانون فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای سلامت زنان
15 توصیف و مقایسه میزان تحقق اهداف تربیت بدنی در دانش آموزان پسر در پایه های تحصیلی دوره متوسطه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 مروری بر مسیرهای پیام رسانی سلولی موثر در انگیزش روانشناختی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
17 مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی و غلظت هموگلوبین گلیکوزیله سرم خونمردان فعال، غیرفعال ومبتلا به بیماری عروق کرونر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
18 مقایسه شاخص های ارگونومی تجهیزات اداری با مقادیر استاندارد بر اساس ویژگی های آنتروپومتریک در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران