دکتر مصطفی شخصی نیائی

دکتر مصطفی شخصی نیائی استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر مصطفی شخصی نیائی

Dr. Mostafa Shakhsi Niaei

استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد صحت ارزش های اصلاحی صفات پیچیده در جمعیت های بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت DNA میتوکندری و کروموزوم Y در تکامل و بررسی نیای مشترک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
2 برآورد صحت ارزشهای اصلاحی در جوامع بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم (یک مطالعه شبیه سازی شده) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
3 طراحی واکسن بر پایه DNA به منظور پیشگیری از بیماری خود ایمن ام .اس با کمک مخمرساکارومایسس سرویزیه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی